Compartiment Agricol

        Inginer:         Stan Iulian                    -    Consilier Superior

       

                             Lazarescu Gabriela       -    Agent Agricol

 

Plan local de aparare impotriva secetei pedologice.docx (1075282)

Informare de presă

Depunere cereri pentru ajutorul de stat pentru motorină

                                                               ...

nerespectare GAEC6.2

Nerespectare GAEC6.2 - interdinctie de ardere a miristilor   si a resturilor vegetale pe teren arabil, precum si a vegetatiei  pajistilor  permanente APIA Bacău informează fermierii cu privire la obligaţia de a respecta normele de ecocondiţionalitate (GAEC 6.2), conform cărora...

PROGRAMARE FERMIERI - 2016

NUME PRENUME DENUMIRE EXPLOATATIE LOCALITATE STRADA NR DATA ORA ANDRIES CONSTANTIN   BLĂGEŞTI TARDENI 338 04.03.2016

1 | 2 >>

Legislatie:

OUG 79/2013

   OUG 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea...

HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

    HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Hotarare 1064/2013   Publicat in...

Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998

    Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998   Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al...

<< 1 | 2 | 3 >>