PLAN URBANISTIC ZONAL ” HALA PROCESARE PESTE, SPATIU DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE (BECI), IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA DE PROPRIETATE SUD-EST” Initiator: S.C. RUSTRANS S.R.L.

23.08.2021 10:17

PRIMARIA COMUNEI BLAGESTI

Data anuntului: 23.08.2021

Intentie de elaborare

PLAN URBANISTIC ZONAL

” HALA PROCESARE PESTE, SPATIU

DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE

(BECI), IMPREJMUIRE TEREN LA

LIMITA DE PROPRIETATE SUD-EST”

Initiator:

S.C. RUSTRANS S.R.L.

Argumentare: Necesitatea introducerii in intravilan a terenului de amplasament in vederea realizarii obiectivelor propuse.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

” HALA PROCESARE PESTE, SPATIUb DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE (BECI), IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA DE PROPRIETATE

SUD-EST” in perioada 23.08-30.08/2021

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:                                                                                                                                                        Oprea Gheorghe-Daniel – Arhitect-șef adresa: str. Primăriei, nr. 516, sat Blăgești,

com. Blăgești, jud. Bacău, telefon 0234.268.010, e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net <https://www.primaria-blagesti.net> începând cu

data de 31.08.2021, 3 zile.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea

planului:

- publicare anunț / informare și consultare / 23.08.2021 – 30.08.2021

- notificare în scris proprietari teren / informare / 23.08.2021 – 30.08.2021

- publicare pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net <https://www.primaria-blagesti.net> şi la sediul Primăriei Blăgești a

rezultatelor informării şi consultării, a observaţiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea / informare / 31.08.2021

- informare în scris a proprietarilor ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi

răspunsul argumentat la acestea / informare / 31.08.2021

Afis.pdf (1121101)