Buget

 
 
Proces verbal de afisare a bugetului estimativ pe anii 2018, 2019, 2020, 2021 si lista obiectivelor de investitii pentru anul 2018
 
Buget estimativ
 
Publicat astazi, 02.02.2018