3000 euro/1000 mp/beneficiar – ajutor de minimis pentru productia de tomate in spatii protejate

3000 euro/1000 mp/beneficiar – ajutor de minimis pentru productia de tomate in spatii protejate

Va informam ca a fost aprobata HG 1569/2022 privind "Programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate pentru anul 2023".

 

Schema de minimis pentru tomate cultivate in spatii protejate in anul 2023 se va implementa de catre Directiile pentru Agricultura Judefene (DAJ), conform H.G. 1569/2022, iar potentialii beneficiari sunt:

 

- producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, valabil pana la 31 decembrie 2023;

- producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale,consituite potrivit OUG nr. 44/2008;

- producatorii agricoli societati agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;

- producatorii agricoli persoane juridice.

 

Schema de ajutor de minimis se aplica pentru sustinerea productiei de tomate in spatii protejate, cultivate in ciclul I de productie.

Valoarea maxima, in euro, a sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 3000 euro/1000 mp/beneficiar.

 

Pentru a fi eligibili acordarii acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

 

- Sa solicite ajutorul de minimis prevazut de prezenta hotarare;

- Sa utilizeze o suprafata cumulata de minimum 1000mp/ciclu de productie, cultivata exclusiv cu tomate in spatii protejate, in ciclul I.

- Sa marcheze suprafata de cultura, la loc vizibil cu o placa indicator, pe care sa se gaseasca inscriptia „Program sustinere tomate in spatii protejate, anul 2023, beneficiar numarul ......., Directia pentru Agricultura a Judetului Bacau”, cu dimensiunea minima de 50 cm / 70 cm;

- Sa obtina o productie de minimum 3 kg tomate/mp si sa valorifice o cantitate de tomate de minimum 3000 kg.

- Sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in spatiile protejate in anul 2O23;

- sa detina Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor avizat de Oficiul Fitosanitar Bacau;

- Sa faca dovada obtinerii productiei minime realizate, prin documente justificative: copia rapoartelor fiscale de inchidere zilnica/factura/fila/filele din canetul de comercializare;

- Sa obtina tomate care nu depasesc continutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

 

Verificarea se efectueaza inainte de inceperea recoltarii in vederea stabilirii suprafetei infiintate si pentru evaluarea productiei, dupa transmiterea de catre beneficiar a notificarii scrise privind inceperea recoltarii.

Notificarea se transmite in scris cu cel putin 10 zile inainte de recoltarea tomatelor.

 

VALORIFICAREA PRODUCTIEI SE FACE PANA LA DATA DE 30 IUNIE INCLUSIV A ANULUI DE CERERE.

 

Ca urmare, fermierii interesati si care indeplinesc cumulativ criteriile necesare, pot depune la DAJ Bacau, solicitari de inscriere in Program pana la data de 01.04.2023 inclusiv.

 

Cererea de inscriere in program (Anexa 2 – model atasat) va fi insotita de urmatoarele documente (dupa caz):

  1. Copie a BI/CI al/a solicitantului;
  2. Copie a atestatului de producator valabil pana la 31.12.2023;
  3. Copie a certificatului de inregistrare la Registrul Comertului;
  4. Dovada cont activ banca/trezorerie;
  5. Adeverinta in original, care sa ateste, conform inscrisurilor din Registrul Agricol,aferente anului 2023, suprafata de teren cu spatii protejate utilizata de solicitant, in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;

Anexa nr. 2.