3000 euro/ha pentru cultivatorii de usturoi

3000 euro/ha pentru cultivatorii de usturoi

Va informam ca in Monitorul Oficial nr. 401/16.04.2021 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 436/16.04.2021 pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei de Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi.

 

In acest sens, va comunicam urmatoarele:

 

CONDITIILE PENTRU INSCRIEREA IN PROGRAM:

 • Beneficiarii pot fi persoane fizice sau juridice;
 • Cultivarea suprafetei de minim 3.000 mp cu usturoi;
 • Valorificarea cantitatii de minim 3 to/ha, proportional cu suprafata cultivata;
 • Suma primita: pana la 3.000 euro/ha;
 • Valorificarea se face in perioada 15 iunie – 22 noiembrie 2021;
 • Depunerea documentelor justificative la DAJ Bacau – pana in data de 29 noiembrie 2021;

 

DOCUMENTE NECESARE:

 • Copie C.I.;
 • Copie CUI – dupa caz;
 • Dovada cont bancar activ;
 • Adeverinta de la Primarie cu suprafata de usturoi cultivata si modul de folosinta a terenului (arenda sau proprietate);
 • Copie dupa Registrul Agricol pe anul 2021, semnat si stampilat conform cu originalul pe fiecare pagina, cu suprafata cultivata cu usturoi;
 • Registrul de Evidenta a tratamentelor fitosanitare vizat de Oficiul Fitosanitar;
 • Atestat de producator;
 • Filele din Carnetul de comercializare – pentru persoane fizice, facturi si chitante pentru PFA, IF, II – pentru dovada valorificarii cantitatii de minim 3 to/ha;

 

Toate documentele si anexele completate se vor transmite in format electronic, scanate dupa original sau personal la sediul DIRECTIEI PENTRU AGRICULTURA  JUDETEANA BACAU – ing. CERNAT ELENA.

Cererile se vor depune pana la data de 15 mai 2021.

 

Pentru alte informatii, va rugam sa folositi nr. de telefon: 0234 576 419, fax. 0234 576420 si adresele de e-mail dadr.bc@madr.ro si daj@dajbacau.ro.