ANUNT PUG

ANUNT PUG

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI

Compartiment Urbanism

sat Blăgești, com. Blăgești, str. Primăriei, nr. 516,

jud. Bacău, cod 607065,

tel.: 0234.268.010, fax: 0234.268.030,

website: www.primaria-blagesti.net,

 e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com

 

 

CONSILIUL LOCAL BLĂGEȘTI

 

24.08.2017

 

În conformitate cu prevederile HGR 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, art. 12, informăm publicul  asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, prin care documentația de urbanism „PLAN URBANISTIC GENERAL al UAT Comuna Blăgești” și regulamentul local de urbanism aferent, se supune evaluării de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, Bacău, str. Oituz nr. 23, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunţ.