Anunt

Anunt

Anunt privind rezultatul interviului la concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul Stare Civila

Anunt rezultat interviu_VM.PDF (158719)

Publicat astazi, 19.04.2019   -  Ora 14.00