Anunt

Anunt

Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare intr-o funcție cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Deservire

Anunt rezultat proba scrisa la examenul de promovare.PDF (211938)

 

Publicat astazi, 14.09.2020