Anunt

Anunt

Anunt privind rezultatul la proba scrisa a examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat proba scrisa examen promovare_RU.PDF (180203)

Publicat astazi, 12.10.2017