HOTARAREA NR. 09 DIN 21.01.2019

Pentru aprobarea Actului aditional nr.3 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau"

HCL 09 din 21.01.2019.pdf (110517)