HOTARAREA NR. 12 DIN 30.01.2019

Privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018

hotararea nr 12.pdf (3155191)