Hotararea nr.14 din 15.02.2016

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si acoperirii temporare si definitive a golurilor de casa din anul 2016

hcl14.pdf (146876)