Hotararea nr.16 din 9 martie 2017

De aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie publica ''CONSTRUIRE SI DOTARE SEDIU ADMINISTRATIV, COMUNA BLAGESTI, JUDETUL BACAU'', la faza de proiectare Studiu de Fezabilitate

hcl16-martie2017.pdf (605088)