HOTARAREA NR. 29 DIN 18.04.2019

De emitere a acordului Consiliului Local Blagesti, pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a suprafetei de 2745 mp teren ce apartine domeniului privat al comunei Blagesti

HCL_29.PDF (5073431)