HOTARAREA NR. 30 DIN 18.04.2019

De aprobare a indicatorilor tehnico-economici la faza de proiectare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI), a Devizului General si a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitie publica "Reabilitare si Modernizare Drumuri Comunale: Drum Strajeru-Primarie, str. Primariei"

HCL 30.pdf (436733)