Impozitul pe terenuri

Impozitul pe terenuri
 

 

1. CURTI-CONSTRUCTII INTRAVILAN - 887 LEI/HA;
 
INTRAVILAN (lei/ha):

Categoria de folosinta

Zona A

Zona B

Arabil

33

25

Pasune

25

23

Faneata

25

23

Vie

54

41

Livada

61

54

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

33

25

Teren cu ape

18

16

Drumuri si cai ferate

X

X

Neproductiv

X

X

 
2. EXTRAVILAN (lei/ha):

Categoria de folosinta

2023

1.      Teren cu constructii

35

2.      Arabil

49

3.      Pasune

24

4.      Faneata

24

5.      Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1.

58

5.1.Vie pana la intrarea pe rod

0

6.    Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

58

6.1.Livada pana la intrarea pe rod

0

7.      Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1

17

7.1.Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

0

8.      Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari

1

8.1.Teren cu amenajari piscicole

35

9.      Drumuri si cai ferate

0

10.  Teren neproductiv

0