Schema de ajutor de stat pentru investitiile in CDI pentru Programul Operational Competitivitate

Schema de ajutor de stat pentru investitiile in CDI pentru Programul Operational Competitivitate
 

 

Schema de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) „Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”.

Status: ACTIV 
Depunere pana la: 31.12.2020
Buget: 620 milioane euro

Obiectivele programului 
Solicitanti eligibili

Prin aceasta schema se va oferi sprijin pentru atingerea urmatoarelor obiective:

 1. cresterea investitiilor private in CDI
 2. cresterea transferului de cunostinte, tehnologie si personal cu competente CDI intre mediul public si cel privat
 3. cresterea capacitatii stiintifice ca motor al inovarii
 4. cresterea participarii cercetarii romanesti in cercetarea la nivel european si international
 • Tipuri de ajutoare
 • Prezenta schema cuprinde urmatoarele categorii de ajutoare:
  (a) ajutoare pentru cercetare, dezvoltare si inovare;
  (b) ajutoare regionale pentru investitii;
  (c) ajutoare pentru accesul IMM-urilor la finantare (ajutoare pentru intreprinderile nou-infiintate)
 • Prezenta schema nu se aplica:
  (a) ajutoarelor destinate activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
  (b) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate
 • Cine poate beneficia de ajutorul de stat
  1. 1. Beneficiarii acestei scheme sunt intreprinderi cu sau fara activitate de CD mentionata in statut. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia
  1. 2. Beneficiarii ajutoarelor de CDI pentru constructia si modernizarea infrastructurilor de cercetare sunt entitatile juridice care detin si exploateaza infrastructura de cercetare
  1. 3. Beneficiarii ajutoarelor pentru clusterele de inovare sunt exclusiv entitatile juridice care exploateaza clusterele de inovare (organizatia clusterului)
 1. 4. Beneficiarii ajutoarelor pentru intreprinderile nou-infiintate sunt intreprinderile nou-infiintate inovatoare. Ajutorul pentru intreprindere nou-infiintata se acorda o singura data si numai pe perioada in care beneficiarul indeplineste conditiile de intreprindere nou-infiintata inovatoare

  1. Conditii de finantare
  1. 1. Ajutorul se acorda sub forma de granturi (asistenta financiara nerambursabila in una sau mai multe transe). Plata ajutorului catre beneficiarii schemei se poate face pana la 31 decembrie 2023. Contractele de finantare vor fi incheiate cel tarziu pana pe 31 decembrie 2020
  1. 2. Prezenta schema intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei si se aplica pana la 31 decembrie 2020
  1. 3. Bugetul schemei este de maxim 620 milioane EUR pe perioada 2015-2020
  2. schema_cdi.pdf (533,7 kB)