Sprijin pentru activitati neagricole in mediul rural. Sesiunea a doua: 2016

Sprijin pentru activitati neagricole in mediul rural. Sesiunea a doua: 2016

Sprijin pentru activitati neagricole in mediul rural

Sesiunea a doua: 2016

Doriti sa demarati o afacere in mediul rural sau sa dezvoltati o afacere deja existenta?

Puteti obtine pentru implementarea sau dezvoltarea ei fonduri nerambursabile de pana la 70.000 de euro (pentru afacerile noi) si de pana la 200.000 de euro (pentru afacerile deja existente). 

 

Aceste fonduri nerambursabile sunt disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR) pentru activitati care nu vizeaza domeniul agriculturii.

 

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

 

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:

· Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

· Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.;

 

BENEFICIARII:

· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

· Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

 

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.

· va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

 

 

 

Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

 

OBIECTIVELE submăsurii 6.4.

 · Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

 

BENEFICIARII:

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului

• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali

• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

 

 

GS_sM_6.2_-_CONSULTATIV.doc (1133569)
GS_sM_6.4_-_CONSULTATIV.doc (1102849)

Nota_clarificari_sM6.2_sM6.4.pdf (381138)