Anunturi - Concurs

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date cu caracter personal Resurse Umane.doc (141941)

Anunturi - concurs politist local asistent

Anunt

CONCURS

ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE

POLIȚIST LOCAL, CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ORDINE PUBLICĂ, CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, PROTECȚIA MEDIULUI, ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR AL

 BIROULUI POLIȚIA LOCALĂ A COMUNEI BLĂGEȘTI

1_Anunt_concurs_politist_local_asistent.docx (28080)
2_Bibliografie_tematica_politist_local_asistent.docx (17253)
3_Atributii_politist local asistent.docx (19056)
4_Formular de inscriere ....docx (16973)
5_Model adeverintă vechime munca ....docx (13909)
6_Model_CV_European ....doc (38400)
 

Publicat astazi, 23.06.2022

Ora, 08.00


Elemente: 1 - 1 din 1

Concurs - Consilier debutant, comp. BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE, SALARIZARE, IMPOZITE ȘI TAXE

Anunt

CONCURS

ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE

CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE, SALARIZARE, IMPOZITE ȘI TAXE

1_Anunt_concurs_FP_consilier_ debutant.docx (27499)
2_Bibliografie_tematica_consilier_debutant.docx (17927)
3_Atributii_consilier debutant.docx (24295)
4_Formular de inscriere (1).docx (16973)
5_Model adeverintă vechime munca (1).docx (13909)
6_Model_CV_European (1).doc (38400)

 

    Publicat astazi, 17.06.2022

Ora, 08.00

 


Concurs - Auditor

Rezultat final

Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea funcției publica de executie vacante auditor clasa I, grad profesional asistent

1_Anunt_rezultat final concurs auditor.doc (34816)

Publicat astazi, 29.06.2022

Ora, 12.00

Rezultat selectie dosare

Rezultatul selecției dosarelor depuse la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de executie vacante auditor clasa I, grad profesional asistent

3_Anunt_rezultat_selectie_dosare_FP_auditor (2).docx (17028)

Publicat astazi, 27.06.2022

Ora, 14.00

Anunt

CONCURS

ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE

AUDITOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDIT PUBLIC INTERN

1_Anunt_concurs_FP_API_auditor_asistent.docx (27620)
2_Bibliografie_tematica_auditor_asistent.docx (17717)
3_Atributii_auditor.docx (25004)

4_Formular de inscriere_auditor.docx (16973)
5_Model adeverintă vechime munca.docx (13909)

6_Model_CV_European...doc (38400)

Publicat astazi, 03.06.2022

Ora, 08.00
 


Anunt - Concurs Promovare Functionari Publici

Rezultat final

ANUNŢ

privind  rezultatul final la examenul/concursul de promovare în clasă a funcționarilor publici 

din cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe

2_Anunt_rezultate finale concurs promovare_dec_2021.docx (14789)

Publicat astazi, 21.12.2021

Ora, 11.20

 

Rezultat interviu

ANUNŢ

privind rezultatul la interviul

examenului/concursului de promovare  în clasă a funcționarilor publici  din cadrul

Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe

 

3_Anunt rezultat proba interviu_dec_2021.docx (14798)

Publicat astazi, 21.12.2021

Ora, 10.40

Rezultat proba scrisa

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare în clasa a celor doi functionari publici din cadrul Compartimentului B.F.C.S.I.T.

Anunt rezultat proba scrisa_dec_2021.docx (14795)

Publicat astazi, 16.12.2021

Ora, 12.30

Rezultat selectie dosare

ANUNŢ

privind rezultatul selecției  dosarelor de concurs depuse în vederea  participării la examenul/concursul de promovare în clasă a doi funcționari publici din cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe

2_Anunt_rezultat_selectare_dosare_promovare_FP_BFCSIT.docx (16572)

Publicat astazi, 09.12.2021

Ora, 11.45

Anunt - promovare functionari publici

Anunt privind organizarea concursului de promovare in clasa a functionarilor publici din cadrul Compartimentului Buget, Finante, Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe

Anunt_concurs_promo_clasa_BFCSIT_site.docx (28277)

Publicat astazi, 25.11.2021

Ora, 13.30


Concurs Promovare Functie Contractuala

Rezultat proba scrisa / Rezultat final

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, respectiv rezultatul final

la examenul de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul

Compartimentului Administrație și Relații Publice și al Compartimentului Deservire,

organizat în data de 06.12.2021

4_Anunt_rezultat proba scrisa_rezultat_final_promovare_PC_2021.docx (14806)

 

Publicat astazi, 06.12.2021

Ora, 12.40

 

Concurs promovare - Compartimentul Administratie și Relatii Publice și Compartimentul Deservire

Anunt privind organizarea concursului de promovare într-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Administratie și Relatii Publice și al Compartimentului Deservire

1_Anunt_concurs_promovare_studii superioare.docx (22222)

 

Publicat astazi, 17.11.2021

Ora, 14.00

 


Concurs - Mediator sanitar

Rezultat final

Anunt privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante contractuale de mediator sanitar

Anunt rezultat final concurs_mediator sanitar.PDF (178907)

 

Publicat astazi, 09.11.2021

Ora, 09.00

Rezultat interviu

Anunt privind rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante contractuale de mediator sanitar

Anunt rezultat interviu_mediator sanitar.PDF (192054)

 

Publicat astazi, 08.11.2021

Ora, 14.15

Rezultat proba practica

Anunt privind rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante contractuale de mediator sanitar

Anunt rezultat proba practica_mediator sanitar.PDF (152031)

 

Publicat astazi, 08.11.2021

Ora, 12.45

Rezultat proba scrisa

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante contractuale de mediator sanitar

Anunt rezultat proba scrisa_mediator sanitar.PDF (153190)

 

Publicat astazi, 08.11.2021

Ora, 11.45

Rezultat selectie dosare

 Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor 

Anunt selectie dosare concurs mediator sanitar.PDF (228269)

 

Publicat astazi, 02.11.2021

Ora, 11.00

Concurs - Mediator sanitar

Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de mediator sanitar, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga de 8 ore/zi.

1_Anunt concurs mediator sanitar_2021.PDF (489861)
2_Fisa postului mediator sanitar.docx (18160)
3_Cerere de inscriere concurs_mediator_sanitar.docx (16955)
4_Model_CV_European.doc (38400)

Publicat astazi, 15.10.2021

Ora, 09.00


Anunturi - Concurs: Ingrijitor

Rezultat final

Anunt privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor debutant din cadrul Compartimentului Deservire

3_Anunt rezultat final concurs_ingrijitor_CD.docx (14946)

Publicat astazi, 27.07.2021

Ora, 10.00

Rezultat interviu

Anunt privind rezultatul interviului la concursul îngrijitor debutant Compartiment Deservire

Anunt_rezultat interviu_ingrijitor_CD.docx (14810)

Publicat astazi, 26.07.2021

Ora, 13.30

Rezultat proba scrisa

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor debutant din cadrul compartimentului Deservire

Anunt_rezultat proba scrisa_ingrijitor_CD.docx (14631)

Publicat astazi, 26.07.2021

Ora, 11.00

Rezultat selectie dosare

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru postul contractual de ingrijitor debutant din cadrul Compartimentului Deservire.

Anunt_rezultat_selectie_dosare_ingrijitor_ CD.docx (18517)

Publicat astazi, 19.07.2021

Ora, 10.00

Anunt

CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE

ÎNGRIJITOR, TREAPTA PROFESIONALĂ DEBUTANT, STUDII M/G

2_Fisa postului ingrijitor_CD.docx (18264)
3_Cerere de inscriere concurs.docx (16610)
4_Model_CV_European.doc (38400)
Anunt_concurs_ingrijitor_CD.docx (24899)

 

Publicat astazi, 05.07.2021

Ora, 08.30

 


Elemente: 1 - 5 din 5

Anunturi - Concurs: referent Administrarea Domeniului Public si Privat

Rezultat final

ANUNŢ

privind rezultatul final

la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de natură contractuală referent treapta profesională II

 din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat

Anunt rezultat final concurs_referent_ADPP.docx (14896)

Publicat astazi, 18.06.2021

Ora, 10.30

Rezultat interviu

ANUNŢ

privind rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea

funcției vacante de natură contractuală referent treapta profesională II din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat

Anunt_rezultat interviu_referent_ADPP.docx (14680)

Publicat astazi, 17.06.2021

Ora, 14.00

Rezultat proba scrisa

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de natură contractuală de execuție referent treapta profesională II din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat

Anunt_rezultat proba scrisa_referent_ADPP.docx (14571)

Publicat astazi, 17.06.2021

Ora, 12.00

Rezultat selectie dosare

ANUNŢ

PRIVIND  REZULTATUL  SELECȚIEI  DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE REFERENT TREAPTA PROFESIONALĂ II DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Anunt_rezultat_selectie_dosare_referent_II.docx (18419)

Publicat astazi, 10.06.2021

Ora, 10.00

Anunt

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de referent, treapta profesionala II, studii medii

ADPP

1_Anunt concurs referent II_ADPP.PDF (596568)
2_Fisa postului referent II_ADPP.docx (16317)
3_Cerere de inscriere concurs ADPP.docx (16759)
4_Model_CV_European ADPP.doc (38400)
 

Publicat astazi, 25.05.2021

Ora, 08.00


Elemente: 1 - 5 din 5

Anunturi - Concurs: post contractual - SOFER

Rezultat final

ANUNŢ

privind rezultatul final

la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de natură contractuală șofer treapta profesională debutant din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat

Anunt rezultat final concurs_SD.docx (17401)

Publicat astazi, 06.05.2021

Ora, 13.30

Rezultat interviu

ANUNŢ

privind rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea

funcției vacante de natură contractuală șofer treapta profesională debutant din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat

Anunt_rezultat interviu_SD.docx (14646)

Publicat astazi, 06.05.2021

Ora, 11.30

Rezultat proba scrisa

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de natură contractuală de execuție șofer treapta profesională debutant din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat

Anunt_rezultat proba scrisa_PC_SD.docx (14748)

Publicat astazi, 29.04.2021

Ora, 13.30

Rezultat selectie dosare

ANUNŢ

PRIVIND  REZULTATUL  SELECȚIEI  DOSARELOR DE ÎNSCRIERE DEPUSE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE ȘOFER TREAPTA PROFESIONALĂ DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Anunt_rezultat_selectie_dosare_PC_SD.docx (19267)

Publicat astazi, 21.04.2021

Ora, 10.00

Anunt

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer, treapta profesionala debutant


Anunt_concurs_sofer_ADM DOM PUB PRIVAT.docx (24494)
FISA POST sofer debutant.docx (26462)
3_Cerere de inscriere concurs.docx (16391)
4_Model_CV_European.doc (38400)

 

Publicat astazi, 06.04.2021

ora, 08.00


Concurs: promovare COMPARTIMENTUL ADMINISTRAȚIE ȘI RELAȚII PUBLICE

Rezultat final

Anunt privind rezultatul final la examenul de promovare în treapta profesionala imediat superioara funcției deținute pentru personalul contractual din cadrul Comp. Administratie si Relatii Publice

Anunt_rezultat final examen promovare_2020.docx (14767)

Publicat astazi, 16.12.2020

Ora, 13.30

Rezultat proba scrisa

Anunt privind rezultatul la proba scrisa la examenul de promovare în treapta profesionala imediat superioara funcției deținute pentru personalul contractual din cadrul Comp. Administratie si Relatii Publice

Anunt_rezultat proba scrisa_promovare_2020.docx (14537)

Publicat astazi, 16.12.2020

Ora, 12.30

ANUNȚ

Anunt privind organizarea concursului de promovare în treapta profesionala imediat superioara funcției deținute pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Administratie si Relatii Publice

Anunt_examen_promovare_PC_2020_site.docx (19273)

Publicat astazi, 26.11.2020


Concurs: promovare arhitect-sef

Rezultat final

Anunt privind rezultatul final la concursul de promovare in functia publica specifica de conducere vacanta Arhitect-sef

Anunt rezultat final concurs promovare FPC_AS.PDF (206791)

Publicat astazi, 12.11.2020

Ora, 12.00

Rezultat interviu

Anunt privind rezultatul interviului la concursul de promovare in functia publica specifica de conducere vacanta Arhitect-sef

Anunt rezultat interviu_FPC_AS.PDF (192552)

Publicat astazi, 11.11.2020

Ora, 14.30

 

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare in functia publica specifica de conducere vacanta Arhitect-sef

Rezultat proba scrisa

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare in functia publica specifica de conducere vacanta Arhitect-sef

Rezultat proba scrisa concurs promovare FPC_AS.PDF (198755)

Publicat astazi, 11.11.2020

Ora, 13.00

Rezultat selectie dosare

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor depuse in vederea participarii la concursul de promovare in functia publica specifica de conducere vacanta Arhitect-sef

Anunt rezultat selectie dosare concurs.PDF (250210)

Publicat astazi, 29.10.2020

Ora, 14.00

Anunt

Anunt privind organizarea concursului pentru promovarea in functia publica specifica de conducere vacanta arhitect-sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti

Anunt concurs promovare FP_Arhitect_Sef.PDF (1027247)

Formular de inscriere_Anexa_3.docx (21936)

Publicat astazi, 09.10.2020

Ora, 08.00


Anunt privind organizarea examenului de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Deservire

Anunt

Anunt privind rezultatul final la examenul de promovare intr-o funcție cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Deservire

5_Anunt_rezultat final examen promovare _Comp_Deservire.docx (14796)

Publicat astazi, 14.09.2020

Ora, 13.00

Anunt

Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare intr-o funcție cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Deservire

Anunt rezultat proba scrisa la examenul de promovare.PDF (211938)

 

Publicat astazi, 14.09.2020

Anunt

Anunt privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul de promovare intr-o funcție cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Deservire

Anunt rezultat selectie dosare inscriere concurs promovare.PDF (243613)

Publicat astazi, 07.09.2020

Anunt!

Anunt privind organizarea examenului de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Deservire

Anunt examen promovare_personal contractual_Comp_Deservire.PDF (401437)

 

Publicat astazi, 28.08.2020


Elemente: 1 - 4 din 4

Concurs promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

Anunt - rezultate finale

Anunt privind rezultatele finale la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru patru functii publice de executie din Compartimentul Asistenta Sociala, Compartimentul Achizitii Publice si Birou Politia Locala ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti

Anunt rezulate finale concurs promovare_nov_2019.PDF (245699)

Publicat astazi, 28.11.2019

Ora, 11.00

Anunt - Rezultat interviu

Anunt privind rezultatul interviului la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru patru functii publice de executie din Compartimentul Asistenta Sociala, Compartimentul Achizitii Publice si Birou Politia Locala ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti

Anunt rezultat interviu_nov_2019.PDF (243819)

Publicat astazi, 27.11.2019

Ora, 14.40

Anunt - Rezultat proba scrisa

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru patru functii publice de executie din Compartimentul Asistenta Sociala, Compartimentul Achizitii Publice si Birou Politia Locala ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti

Anunt privind rezultatul probei scrise_nov_2019.PDF (277719)

Publicat astazi, 27.11.2019

Ora, 13.30

Rezultatul selectiei dosarelor

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor depuse la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru patru functii publice de executie din Compartimentul Asistenta Sociala, Compartimentul Achizitii Publice si Birou Politia Locala ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti

Anunt_rezultat selectiei dosare_nov_2019.PDF (272447)

 

Publicat astazi, 19.11.2019

Ora, 12.00

Completare anunt - Concurs promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru patru functii publice

Completare -  anunt privind organizarea concursului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru patru functii publice de executie din Compartimentul Asistenta Sociala, Compartimentul Achizitii Publice si Birou Politia Locala ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti

Completare anunt concurs promovare_FP.PDF (189543)

Publicat astazi, 29.10.2019

Ora, 08.00

Anunt - Concurs promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru patru functii publice

Anunt privind organizarea concursului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru patru functii publice de executie din Compartimentul Asistenta Sociala, Compartimentul Achizitii Publice si Birou Politia Locala ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti

Anunt concurs promovare grad profesional_FP.PDF (663915)

 

Publicat astazi, 28.10.2019

Ora, 08.00


Elemente: 1 - 6 din 6

Anunt - Concurs promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

Anunt

Anunt privind rezultatul final al concursului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul Stare Civila

Anunt rezultat concurs promovare_VM.PDF (178495)

Publicat astazi, 22.04.2019

Anunt

Anunt privind rezultatul interviului la concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul Stare Civila

Anunt rezultat interviu_VM.PDF (158719)

Publicat astazi, 19.04.2019   -  Ora 14.00

Anunt

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul Stare Civila

Anunt rezultat proba scrisa.PDF (180503)

Publicat astazi, 19.04.2019    -    Ora 12.30

 

Anunt

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor depuse la concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul Stare Civila

Anunt rezultat selectie dosare concurs promovare grad profesional.PDF (204963)

Publicat astazi, 10.04.2019

Anunt

Anunt privind organizarea concursului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut - Compartiment Stare Civila

Anunt concurs promovare_FP_site_1.PDF (349265)

Publicat astazi, 20.03.2019


Elemente: 1 - 5 din 5

Anunt - Concurs Consilier Debutant Compartimentul Registru Agricol si Cadastru

Rezultat final

Anunt privind rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol  si Cadastru

Anunt rezultat final concurs_FP_CD.PDF (202503)

 

Publicat astazi, 26.02.2019

Ora 13.00

Rezultat interviu

Anunt privind rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Registru Agricol si Cadastru al UAT comuna Blagesti

Anunt rezultat inteviu_FP_CD.PDF (188308)

 

Publicat astazi, 26.02.2019

Ora 11.00

Rezultat proba scrisa

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol  si Cadastru

 

Anunt rezultat proba scrisa.docx (15511)

 

Publicat astazi, 21.02.2019

Ora 13.00

Rezultat Selectie Dosare

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs depuse pentru participarea la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Registru Agricol si Cadastru

Anunt_rezultat_selectie_dosare_FP_CD.PDF (319451)

 

Publicat astazi, 13.02.2019

Anunt

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol si Cadastru

Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Registru Agricol si Cadastru, in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

1_Anunt concurs consilier debutant_2019.PDF (569913)
2_Bibliografie concurs consilier debutant_2019.PDF (379027)
3_Atributiile postului consilier debutant_2019.PDF (432877)
4_Formular de inscriere.docx (21926)
5_Declaratie pe propria raspundere.doc (184596)
6_Model_CV_European.doc (38400)
7_Adeverinta de vechime.docx (14456)

 

Publicat astazi, 21.01.2019

Dispozitia nr. 20 din 08.01.2019

Privind suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti, judetul Bacau

Dispozitia nr_20_08_01_2019.pdf (89614)

 

Publicat astazi, 08.01.2019

Anunt

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol si Cadastru

Anunt_concurs_FP_consilier debutant.PDF (1187202)

Model adeverinta Anexa_2D.docx (14048)

Formular de inscriere_Anexa 3.docx (21042)

Publicat astazi, 10.12.2018


Anunt - Concurs Agent Paza Politia Locala

Anunt

Anunt privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant agent paza (guard) corespunzator unei functii contractuale din cadrul Biroului Politia Locala Blagesti

Anunt rezultat final concurs_AP.docx (14678)

 

Publicat astazi, 26.11.2018

Anunt

Anunt privind rezultatul la interviul pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de natura contractuala agent paza (guard)

Anunt_rezultat_interviu_AP.PDF (115922)

 

Publicat astazi, 26.11.2018

Anunt

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de natura contractuala agent paza (guard) din cadrul Biroului Politia Locala Blagesti

Anunt_rezultat_proba_scrisa_AP.PDF (155485)

 

Publicat astazi, 21.11.2018

Anunt

Anunt privind rezultatele selectarii dosarelor de concurs depuse pentru participarea la concursul de ocupare a postului vacant de natura contractuala, Agent Paza (Guard)

Anunt_rezultat_selectie_dosare_AP.PDF (177137)

 

Publicat astazi, 14.11.2018

Anunt

Anunt concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de agent paza (GUARD)

Anunt_concurs_agent paza_Politia Locala.PDF (793706)

Publicat astazi, 30.10.2018


Examen - Promovare Personal Contractual

Anunt

Anunt privind rezultatul final al examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute de catre personalul contractual din cadrul Compartimentelor Administrarea Domeniului Public si Privat si Registrul Agricol si Cadastru, organizat in data de 22.10.2018 

Anunt_rezultat_final_promovare_PC_ADPP_RAC.PDF (226989)

Publicat astazi, 23.10.2018

Anunt

Anunt privind organizarea examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara functiei detinute pentru personalul contractual din cadrul Compartimentelor Registru Agricol si Cadastru si Administrarea Domeniului Public si Privat

Anunt examen promovare _PC_2018.PDF (317512)

Publicat astazi, 03.10.2018


Concurs Posturi Contractuale

Rezultatul selectiei dosarelor

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractuale, pe perioadă determinată, cu timp parțial, posturi necesare în vederea implementării proiectului „O șansă în plus pentru comunitatea copiilor romi din Șipote, comuna Blăgești, jud. Bacău”.

Anunt rezultat selectie dosare_1.PDF (168588)

Publicat astazi, 13.11.2017

Concurs pentru ocuparea a 4(patru) posturi contractuale

Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, organizeaza concurs pentru ocuparea a 4(patru) posturi contractuale pe perioada determinata, cu timp partial, necesare in vederea implementarii proiectului "O sansa in plus pentru comunitatea copiilor romi din Sipote, comuna Blagesti, judetul Bacau", respectiv:

1.    Coordonator centru de zi

2.    Pedagog scolar

3.    Profesor TIC

4.    Persoana suport activitati centru de zi

 

Anunt_ concurs_PC_Proiect_Sipote_gov_ro_site.PDF (996025)

Publicat astazi, 24.10.2017


Examen - Promovare Functii Publice

Anunt

Anunt privind rezultatul final la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat final examen promovare_FP.PDF (164395)

Publicat astazi, 16.10.2017

Anunt

Anunt privind rezultatul interviului la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat interviu examen promovare_RU.PDF (168329)

Publicat astazi, 12.10.2017

Anunt

Anunt privind rezultatul la proba scrisa a examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat proba scrisa examen promovare_RU.PDF (180203)

Publicat astazi, 12.10.2017

Anunt

Anunt privind rezultatul selecției dosarelor depuse in vederea participarii la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat selectie dosare.PDF (177563)

Publicat astazi, 11.10.2017

Anunt

Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Anunt_ex_promovare_FP_Comp_RU.PDF (291,9 kB)

Publicat astazi, 11.09.2017


Examen - Promovare Personal Contractual

Anunt_rezultat_final_examen_promovare_PC_Comp_Deservire

Rezultatul final al examenului de promovare în treapta profesionala imediat superioara functiei detinute pentru personalul din cadrul Compartimentului Deservire

Anunt_rezultat_final_examen_promovare_PC_Comp_Deservire.PDF (198618)

Publicat astazi, 25.08.2017

 

Rezultat final _ Pavel Gheorghe

Anunt privind rezultatul final al examenului de promovare în gradul profesional imediat superior functiei detinute pentru domnul Pavel Gheorghe, referent in cadrul Compartimentului Cultura.

Anunt rezultat final examen promovare_PG.PDF (167826)

Publicat astazi, 17.08.2017

Anunt rezultat final _ Departament Cultura

Anunt privind rezultatul final al examenului de promovare în treapta profesionala imediat superioara functiei detinute pentru personalul din cadrul Compartimentului Cultura, Biblioteca comunala "Ion Creangă" Blagesti.

Anunt rezultat examen promovare_ME.PDF (184012)

Publicat astazi, 16.08.2017

Anunt

Anunt privind organizarea examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara functiei detinute pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Deservire

Anunt examen promovare _PC_Compartiment Deservire.PDF (362747)

 

Publicat astazi, 07.08.2017

Anunt

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Compartimentului Cultura

Anunt examen promovare_PC.PDF (307308)

 

Publicat astazi, 28.07.2017


Concurs – Inspector de specialitate

Rezultat_final

Anunt privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate

Anunt rezultat final concurs inspector specialitate.PDF (178291)

 

Publicat astazi, 25.05.2017

Rezultat_interviu

Anunt privind rezultatul la interviul susținut de candidații participanți la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate

Anunt rezultat interviu concurs inspector specialitate.PDF (121641)

 

Publicat astazi, 23.05.2017

Rezultat_proba_scrisa

Anunt privind rezultatul probei scrise al candidaților participanți la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate

Anunt rezultat proba scrisa inspector specialitate.PDF (122749)

 

Publicat astazi, 23.05.2017

Anunt rezultat evaluare aptitudini fizice_IS

ANUNT PRIVIND REZULTATUL EVALUARII APTITUDINILOR FIZICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, INSPECTOR DE SPECIALITATE

Anunt rezultat evaluare aptitudini fizice_IS.PDF (163242)

 

Publicat astazi, 18.05.2017

REZULTAT_SELECTIE_DOSARE

ANUNT PRIVIND REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, INSPECTOR DE SPECIALITATE

Anunt_selectie_dosare_inspector_specialitate.PDF (181626)

 

        Publicat astazi, 15.05.2017

Concurs – Inspector de specialitate

    Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate.

Anunț_concurs_inspector_specialitate.PDF (958039)

 

Publicat astazi, 25.04.2017


Concurs – Conducător autospecială

Rezultat_final

Anunt privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducător autospecială

 

Anunt rezultat final concurs conducatopr autospeciala.PDF (180319)

 

Publicat astazi, 29.05.2017

Rezultat_interviu

Anunt privind rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducător autospecială

 

Anunt rezultat interviu concurs conducator autospeciala.PDF (157551)

 

Publicat astazi, 26.05.2017

Rezultat_proba_practica

Anunt privind rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducător autospecială

 

Anunt rezultat proba practica concurs conducator autospeciala.PDF (143669)

 

Publicat astazi, 26.05.2017

Rezultat_proba_scrisa

Anunt privind rezultatul probei scrise al candidaților participanți la concursul pentru ocuparea postului vacant de conducator autospeciala

 

Anunt rezultat proba scrisa_conducator autospeciala.PDF (147956)

 

Publicat astazi, 23.05.2017

Anunt rezultat evaluare aptitudini fizice_CA

ANUNT PRIVIND REZULTATUL EVALUARII APTITUDINILOR FIZICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, CONDUCATOR AUTOSPECIALA

Anunt rezultat evaluare aptitudini fizice_CA.PDF (163532)

 

Publicat astazi, 18.05.2017

REZULTAT_SELECTIE_DOSARE

ANUNT PRIVIND REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, CONDUCATOR AUTOSPECIALA

Anunt_rezultat_selectie_dosare_conducator_autospeciala.PDF (183549)

 

Publicat astazi, 15.05.2017

Concurs – Conducător autospecială

Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de conducator autospeciala.

Anunt concurs conducator autospeciala.PDF (885,5 kB)

 

   Publicat astazi, 25.04.2017


Concurs – Mânuitor carte

REZULTAT_FINAL

ANUNT PRIVIND REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, MANUITOR CARTE

Anunt rezultat final concurs manuitor carte.PDF (168934)

 

Publicat astazi, 15.05.2017

REZULTAT_INTERVIU

ANUNT PRIVIND REZULTATUL LA INTERVIUL PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, MANUITOR CARTE

Anunt rezultat interviu_manuitor carte.PDF (150035)

 

Publicat astazi, 15.05.2017

REZULTAT_PROBA_SCRISA

ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, MANUITOR CARTE

Anunt_rezultat_proba scrisa.PDF (172584)

 

Publicat astazi, 10.05.2017

REZULTATE SELECTIE DOSARE

ANUNT PRIVIND REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, MANUITOR CARTE

 

Anunt_selectie_dosare_concurs_manuitor_carte.PDF (190612)

Publicat astazi, 05.05.2017

Concurs – Mânuitor carte

    Consiliul Local al comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de manuitor carte, functie de natura contractuala, in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, HCL nr. 23/31.03.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Blagesti si al Consiliului Local al comunei Blagesti, HCL nr. 19/31.03.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Comunale "Ion Creanga" Blagesti si HCL nr.26 din 07.04.2017 privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant manuitor carte corespunzator unei functii contractuale din cadrul Compartimentului Cultura, Biblioteca Comunala "Ion Creanga" Blagesti.

    Anunt_concurs_manuitor_carte.PDF (862401)

 

Publicat astazi, 14.04.2017


Examen - Promovare Functionari Publici

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT PENTRU DOI FUNCTIONARI PUBLICI DIN CADRUL Comp. Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare,  Impozite și Taxe AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BLAGESTI.

 

Anunt_organizare_examen_promovare_functionari_publici.PDF (295,7 kB)


Concurs - Administrator Public

Concurs - Administrator Public

ANUNT

privind rezultatul

concursului organizat in vederea ocuparii postului vacant de natura contractuala

Administrator Public

28.09.2016

 

Anunt rezultat concurs_ADM_PUB.PDF (179149)

Concurs - Administrator Public

ANUNT

privind rezultatul interviului la

concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de natura contractuala

Administrator Public

din data de 26.09.2016

 

Anunt_rezultat_interviu.PDF (153674)

Concurs - Administrator Public

ANUNT

privind rezultatul la proba scrisa la

concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de natura contractuala

Administrator Public

din data de 23.09.2016

 

Rezultat proba scrisa.PDF (164135)

Concurs - Administrator Public

PROCES - VERBAL

PRIVIND REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS DEPUSE PENTRU

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA

ADMINISTRATOR PUBLIC

19.09.2016

 

PV_selectie_dosare_concurs.PDF (370617)

Concurs - Administrator Public

ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CONTRACTUAL DE ADMINISTRATOR PUBLIC

30. 08. 2016

 

    Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator public, functie de natura contractuala, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzatoare personalului contractual si HCL 49/19.08.2016 pentru modificarea statului de functii al UAT Blagesti, ca urmare a restrangerii numarului de posturi pentru deservirea microbuzelor scolare si a modificarii structurii functiei de natura contractuala administrator public, stabilirea criteriilor si procedurii de numire si eliberare din functie si atributiile specifice ale administratorului public.

    Concursul va avea loc pe data de 23.09.2016 ora 10.00 proba scrisa si 26.09.2016 ora 10.00 proba de interviu.

Mai jos: componenta dosarelor de inscriere, conditii generale de participare si bibliografia pentru concurs.

Anunt_concurs_admin_public.PDF (851319)

 

Pentru vizualizarea fisierelor de tip pdf: https://get.adobe.com/ro/reader/