Anunturi - Concurs

                                                 

Concurs Posturi Contractuale

Rezultatul selectiei dosarelor

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractuale, pe perioadă determinată, cu timp parțial, posturi necesare în vederea implementării proiectului „O șansă în plus pentru comunitatea copiilor romi din Șipote, comuna Blăgești, jud. Bacău”.

Anunt rezultat selectie dosare_1.PDF (168588)

Publicat astazi, 13.11.2017

Concurs pentru ocuparea a 4(patru) posturi contractuale

Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, organizeaza concurs pentru ocuparea a 4(patru) posturi contractuale pe perioada determinata, cu timp partial, necesare in vederea implementarii proiectului "O sansa in plus pentru comunitatea copiilor romi din Sipote, comuna Blagesti, judetul Bacau", respectiv:

1.    Coordonator centru de zi

2.    Pedagog scolar

3.    Profesor TIC

4.    Persoana suport activitati centru de zi

 

Anunt_ concurs_PC_Proiect_Sipote_gov_ro_site.PDF (996025)

Publicat astazi, 24.10.2017


Examen - Promovare Functii Publice

Anunt

Anunt privind rezultatul final la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat final examen promovare_FP.PDF (164395)

Publicat astazi, 16.10.2017

Anunt

Anunt privind rezultatul interviului la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat interviu examen promovare_RU.PDF (168329)

Publicat astazi, 12.10.2017

Anunt

Anunt privind rezultatul la proba scrisa a examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat proba scrisa examen promovare_RU.PDF (180203)

Publicat astazi, 12.10.2017

Anunt

Anunt privind rezultatul selecției dosarelor depuse in vederea participarii la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat selectie dosare.PDF (177563)

Publicat astazi, 11.10.2017

Anunt

Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Anunt_ex_promovare_FP_Comp_RU.PDF (291,9 kB)

Publicat astazi, 11.09.2017


Examen - Promovare Personal Contractual

Anunt_rezultat_final_examen_promovare_PC_Comp_Deservire

Rezultatul final al examenului de promovare în treapta profesionala imediat superioara functiei detinute pentru personalul din cadrul Compartimentului Deservire

Anunt_rezultat_final_examen_promovare_PC_Comp_Deservire.PDF (198618)

Publicat astazi, 25.08.2017

 

Rezultat final _ Pavel Gheorghe

Anunt privind rezultatul final al examenului de promovare în gradul profesional imediat superior functiei detinute pentru domnul Pavel Gheorghe, referent in cadrul Compartimentului Cultura.

Anunt rezultat final examen promovare_PG.PDF (167826)

Publicat astazi, 17.08.2017

Anunt rezultat final _ Departament Cultura

Anunt privind rezultatul final al examenului de promovare în treapta profesionala imediat superioara functiei detinute pentru personalul din cadrul Compartimentului Cultura, Biblioteca comunala "Ion Creangă" Blagesti.

Anunt rezultat examen promovare_ME.PDF (184012)

Publicat astazi, 16.08.2017

Anunt

Anunt privind organizarea examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara functiei detinute pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Deservire

Anunt examen promovare _PC_Compartiment Deservire.PDF (362747)

 

Publicat astazi, 07.08.2017

Anunt

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Compartimentului Cultura

Anunt examen promovare_PC.PDF (307308)

 

Publicat astazi, 28.07.2017


Concurs – Inspector de specialitate

Rezultat_final

Anunt privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate

Anunt rezultat final concurs inspector specialitate.PDF (178291)

 

Publicat astazi, 25.05.2017

Rezultat_interviu

Anunt privind rezultatul la interviul susținut de candidații participanți la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate

Anunt rezultat interviu concurs inspector specialitate.PDF (121641)

 

Publicat astazi, 23.05.2017

Rezultat_proba_scrisa

Anunt privind rezultatul probei scrise al candidaților participanți la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate

Anunt rezultat proba scrisa inspector specialitate.PDF (122749)

 

Publicat astazi, 23.05.2017

Anunt rezultat evaluare aptitudini fizice_IS

ANUNT PRIVIND REZULTATUL EVALUARII APTITUDINILOR FIZICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, INSPECTOR DE SPECIALITATE

Anunt rezultat evaluare aptitudini fizice_IS.PDF (163242)

 

Publicat astazi, 18.05.2017

REZULTAT_SELECTIE_DOSARE

ANUNT PRIVIND REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, INSPECTOR DE SPECIALITATE

Anunt_selectie_dosare_inspector_specialitate.PDF (181626)

 

        Publicat astazi, 15.05.2017

Concurs – Inspector de specialitate

    Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate.

Anunț_concurs_inspector_specialitate.PDF (958039)

 

Publicat astazi, 25.04.2017


Concurs – Conducător autospecială

Rezultat_final

Anunt privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducător autospecială

 

Anunt rezultat final concurs conducatopr autospeciala.PDF (180319)

 

Publicat astazi, 29.05.2017

Rezultat_interviu

Anunt privind rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducător autospecială

 

Anunt rezultat interviu concurs conducator autospeciala.PDF (157551)

 

Publicat astazi, 26.05.2017

Rezultat_proba_practica

Anunt privind rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducător autospecială

 

Anunt rezultat proba practica concurs conducator autospeciala.PDF (143669)

 

Publicat astazi, 26.05.2017

Rezultat_proba_scrisa

Anunt privind rezultatul probei scrise al candidaților participanți la concursul pentru ocuparea postului vacant de conducator autospeciala

 

Anunt rezultat proba scrisa_conducator autospeciala.PDF (147956)

 

Publicat astazi, 23.05.2017

Anunt rezultat evaluare aptitudini fizice_CA

ANUNT PRIVIND REZULTATUL EVALUARII APTITUDINILOR FIZICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, CONDUCATOR AUTOSPECIALA

Anunt rezultat evaluare aptitudini fizice_CA.PDF (163532)

 

Publicat astazi, 18.05.2017

REZULTAT_SELECTIE_DOSARE

ANUNT PRIVIND REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, CONDUCATOR AUTOSPECIALA

Anunt_rezultat_selectie_dosare_conducator_autospeciala.PDF (183549)

 

Publicat astazi, 15.05.2017

Concurs – Conducător autospecială

Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de conducator autospeciala.

Anunt concurs conducator autospeciala.PDF (885,5 kB)

 

   Publicat astazi, 25.04.2017


Concurs – Mânuitor carte

REZULTAT_FINAL

ANUNT PRIVIND REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, MANUITOR CARTE

Anunt rezultat final concurs manuitor carte.PDF (168934)

 

Publicat astazi, 15.05.2017

REZULTAT_INTERVIU

ANUNT PRIVIND REZULTATUL LA INTERVIUL PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, MANUITOR CARTE

Anunt rezultat interviu_manuitor carte.PDF (150035)

 

Publicat astazi, 15.05.2017

REZULTAT_PROBA_SCRISA

ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, MANUITOR CARTE

Anunt_rezultat_proba scrisa.PDF (172584)

 

Publicat astazi, 10.05.2017

REZULTATE SELECTIE DOSARE

ANUNT PRIVIND REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA, MANUITOR CARTE

 

Anunt_selectie_dosare_concurs_manuitor_carte.PDF (190612)

Publicat astazi, 05.05.2017

Concurs – Mânuitor carte

    Consiliul Local al comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de manuitor carte, functie de natura contractuala, in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, HCL nr. 23/31.03.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Blagesti si al Consiliului Local al comunei Blagesti, HCL nr. 19/31.03.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Comunale "Ion Creanga" Blagesti si HCL nr.26 din 07.04.2017 privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant manuitor carte corespunzator unei functii contractuale din cadrul Compartimentului Cultura, Biblioteca Comunala "Ion Creanga" Blagesti.

    Anunt_concurs_manuitor_carte.PDF (862401)

 

Publicat astazi, 14.04.2017


Examen - Promovare Functionari Publici

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT PENTRU DOI FUNCTIONARI PUBLICI DIN CADRUL Comp. Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare,  Impozite și Taxe AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BLAGESTI.

 

Anunt_organizare_examen_promovare_functionari_publici.PDF (295,7 kB)


Concurs - Administrator Public

Concurs - Administrator Public

ANUNT

privind rezultatul

concursului organizat in vederea ocuparii postului vacant de natura contractuala

Administrator Public

28.09.2016

 

Anunt rezultat concurs_ADM_PUB.PDF (179149)

Concurs - Administrator Public

ANUNT

privind rezultatul interviului la

concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de natura contractuala

Administrator Public

din data de 26.09.2016

 

Anunt_rezultat_interviu.PDF (153674)

Concurs - Administrator Public

ANUNT

privind rezultatul la proba scrisa la

concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de natura contractuala

Administrator Public

din data de 23.09.2016

 

Rezultat proba scrisa.PDF (164135)

Concurs - Administrator Public

PROCES - VERBAL

PRIVIND REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS DEPUSE PENTRU

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA

ADMINISTRATOR PUBLIC

19.09.2016

 

PV_selectie_dosare_concurs.PDF (370617)

Concurs - Administrator Public

ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CONTRACTUAL DE ADMINISTRATOR PUBLIC

30. 08. 2016

 

    Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator public, functie de natura contractuala, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzatoare personalului contractual si HCL 49/19.08.2016 pentru modificarea statului de functii al UAT Blagesti, ca urmare a restrangerii numarului de posturi pentru deservirea microbuzelor scolare si a modificarii structurii functiei de natura contractuala administrator public, stabilirea criteriilor si procedurii de numire si eliberare din functie si atributiile specifice ale administratorului public.

    Concursul va avea loc pe data de 23.09.2016 ora 10.00 proba scrisa si 26.09.2016 ora 10.00 proba de interviu.

Mai jos: componenta dosarelor de inscriere, conditii generale de participare si bibliografia pentru concurs.

Anunt_concurs_admin_public.PDF (851319)

 

Pentru vizualizarea fisierelor de tip pdf: https://get.adobe.com/ro/reader/