URBANISM

 

 

FORMULARE:

ACD_F15.pdf (125002)
Comunicare Finalizare ISC.PDF (241605)
 

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie-Decembrie  2023:

Lista_CU_2023.pdf (88494)

 

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie-Decembrie  2022:

Lista_CU_2022.pdf (75461)

 

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie-Decembrie  2021:

Lista_CU_2021.pdf (86026)

 

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie-Decembrie  2020:

Lista_CU_2020.pdf (69689)

 

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie-Decembrie  2019:

Lista_CU_2019.pdf (77348)

 

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie-Decembrie  2018:

Lista_CU_2018.pdf (86711)

 

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie-Decembrie 2017:

Lista_CU_2017.pdf (72953)

 

Lista Certificatelor de Urbanism emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie - Decembrie 2016:

Lista_CU_2016.pdf (81706)

Lista Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie - Decembrie 2016:

 

 

PUG 1999

1999_Reglementari_BBl.pdf (711113)
1999_Reglementari_VTPN.pdf (573719)
RLU_1999.pdf (45087624)

 

 

PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL ” HALA PROCESARE PESTE, SPATIU DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE (BECI), IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA DE PROPRIETATE SUD-EST” Initiator: S.C. RUSTRANS S.R.L.

23.08.2021 10:17

PRIMARIA COMUNEI BLAGESTI

Data anuntului: 23.08.2021

Intentie de elaborare

PLAN URBANISTIC ZONAL

” HALA PROCESARE PESTE, SPATIU

DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE

(BECI), IMPREJMUIRE TEREN LA

LIMITA DE PROPRIETATE SUD-EST”

Initiator:

S.C. RUSTRANS S.R.L.

Argumentare: Necesitatea introducerii in intravilan a terenului de amplasament in vederea realizarii obiectivelor propuse.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

” HALA PROCESARE PESTE, SPATIUb DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE (BECI), IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA DE PROPRIETATE

SUD-EST” in perioada 23.08-30.08/2021

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:                                                                                                                                                        Oprea Gheorghe-Daniel – Arhitect-șef adresa: str. Primăriei, nr. 516, sat Blăgești,

com. Blăgești, jud. Bacău, telefon 0234.268.010, e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net <https://www.primaria-blagesti.net> începând cu

data de 31.08.2021, 3 zile.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea

planului:

- publicare anunț / informare și consultare / 23.08.2021 – 30.08.2021

- notificare în scris proprietari teren / informare / 23.08.2021 – 30.08.2021

- publicare pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net <https://www.primaria-blagesti.net> şi la sediul Primăriei Blăgești a

rezultatelor informării şi consultării, a observaţiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea / informare / 31.08.2021

- informare în scris a proprietarilor ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi

răspunsul argumentat la acestea / informare / 31.08.2021

Afis.pdf (1121101)

Reglementări urbanistice

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Unitatea Administrativ Teritorială Blăgești titular al proiectului “Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău”, propus a fi amplasat în comuna Blăgești, satele: Buda, Blăgești, Valea lui Ion, Țîrdenii Mari și Poiana Negustorului, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.

Proiectul decizieii de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, cod 600266, mun. Bacău, în zilele de luni până joi, lucrătoare, între orele 8-16 şi vinery între orele  8 - 14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 11.10.2017.

 

Publicat astazi, 04.10.2017

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

Unitatea Administrativ Teritorială Blăgești anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău”, propus a fi amplasat în comuna Blăgești, satul Buda, str. George Chirilă; satul Blăgești, str. Gârla Veche; satul Valea lui Ion, str. Pârăul Podului și Secundară 9.1; satul Țîrdenii Mari, str. Cantonului și satul Poiana Negustorului, str. Principală, județul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, mun. Bacău, în zilele lucrătoare, între orele 8-14 şi la sediul Primăriei comunei Blăgești, str. Primăriei nr. 516, Blăgești, în zilele în zilele lucrătoare, între orele 8-14, precum și pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, mun. Bacău.

Unitatea Administrativ Teritorială Blăgești anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău”, propus a fi amplasat în comuna Blăgești, satul Buda, str. George Chirilă; satul Blăgești, str. Gârla Veche; satul Valea lui Ion, str. Pârăul Podului și Secundară 9.1; satul Țîrdenii Mari, str. Cantonului și satul Poiana Negustorului, str. Principală, județul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, mun. Bacău, în zilele lucrătoare, între orele 8-14 şi la sediul Primăriei comunei Blăgești, str. Primăriei nr. 516, Blăgești, în zilele în zilele lucrătoare, între orele 8-14, precum și pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, mun. Bacău.

 

Publicat astazi, 02.10.2017

ANUNŢ

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI

Compartiment Urbanism

sat Blăgești, com. Blăgești, str. Primăriei, nr. 516,

jud. Bacău, cod 607065,

tel.: 0234.268.010, fax: 0234.268.030,

website: www.primaria-blagesti.net,

 e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com

 

 

CONSILIUL LOCAL BLĂGEȘTI

 

08.09.2017

    Comuna Blăgești, titular al  PLANULUI URBANISTIC GENERAL, anunță publicul asupra disponibilizării proiectului Planului Urbanistic General și a raportului de mediu. Documentele pot fi consultate la sediul Primăriei și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și pe pagina de internet a Primăriei Blăgești.
    Ședința de dezbatere publică a proiectului PUG și a raportului de mediu va avea loc în data de 07.11.2017, începând cu ora 12, la sediul Primăriei Comunei Blăgești, Sala de Ședințe.
    Comentariile și propunerile publicului se primesc în scris la sediul Primăriei și al APM Bacău, până la data ședinței.
 

Elemente: 1 - 5 din 11
1 | 2 | 3 >>