URBANISM

 

 

FORMULARE:

- Comunicare finalizare lucrări: ACD_F15.pdf (125002)

- Cerere emitere certificat de urbanism: F01_CERERE CU.pdf (141690)

- Cerere emitere autorizație de construire/desființare: CERERE AC.pdf (225807)

 

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizațiilor de Construire emise de Primăria Comunei Blăgești, județul Bacău, în perioada Ianuarie-Decembrie  2019-2023:

4551_10_1_CU.pdf (144599)
4551_10_2_ACD.pdf (112559)

 

PUG 1999

1999_Reglementari_BBl.pdf (711113)
1999_Reglementari_VTPN.pdf (573719)
RLU_1999.pdf (45087624)