Lege pentru accesul liber la informații publice

 HCL 36 din 31 oct 2021 Hotarâre și regulament L544 din 2001 (1).pdf (5745790)

Legea a fost aprobată și este implementată prin hotărâre a CL Blăgești, cu unanimitatea celor 15 consilieri. Dați clic mai sus, pentru a putea parcurge textul legii și modul în care este implementată în comuna Blăgești.

Legea nr.52/2003. Legea nr.544/2001

PRIMARIA COMUNEI BLAGESTI
JUDETUL BACAU

Blagesti, tel.: 0234-268010; fax: 0234-268030 e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com
 
DATE DE CONTACT PERSOANA RESPONSABILA CU APLICAREA LEGII NR.52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA:
 
Nume si prenume:     Colbianu Florin
Functia:                      Consilierul Primarului


Date de contact:          Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau
Telefon:                        0234-268010
 e-mail:                         primaria_blagesti@yahoo.com
 
DATE DE CONTACT PERSOANA RESPONSABILA CU APLICAREA LEGII NR.544/2001 PRIVIND LlBERUL ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC:
 
Nume si prenume:     Colbianu Florin
Functia:                      Consilierul Primarului
 
Date de contact:         Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau
Telefon:                       0234-268 010
 e-mail:                        primaria_blagesti@yahoo.com
 
 
 
 
ISLAZ COMUNAL: Ordinul Prefectului nr. 209/10.08.2007:
 
 
 
Registrul unic al transparentei intereselor:  ruti.gov.ro