Acte utile:

                                                                        MODEL Adeverinta pentru angajatori.pdf (129,4 kB)
 
 
 

  

 

 

 Urbanism:

                                   CERERE-TIP-CERTIFICAT-DE-ATESTARE-A-EDIFICARII-EXTINDERII-CONSTRUCTIEI.doc (46592)         

                                   declaratie valoare finala Blagesti.pdf (226,6 kB)

                                   cerere_nomenclatura_stradala.doc (37,5 kB)

                                   F12_cerere_prelungire_ac_ad.docx (16,7 kB)

                                    F13_instiintare_incepere_lucrari_autorizate.docx (16,3 kB)

                                    F14_instiintare_incepere_lucrari_autorizate.pdf (117,8 kB)

                                    F15_instiintare_finalizare_lucrari_autorizate.pdf (78 kB)

                                    F16_instiintare_finalizare_lucrari_autorizate.docx (16,3 kB)

                                    F1_cerere_certificat_urbanism.docx (26,8 kB)

                                    F7_cerere_prelungire_cu.docx (15,4 kB)

                                    F8_anexa_cerere_ac_ad.pdf (98,4 kB)

                                    F8_cerere_ac_ad.docx (28,2 kB)


 

            

         Asistenta Sociala:  Acte necesare pentru obținerea ajutorului social.pdf (3,2 MB)

                                          Adeverință pentru acordarea concediului şi indemnizației pentru creşterea copilului.pdf (33,2 kB)

                                          Cerere ancheta sociala.pdf (34,4 kB)

                                          Cerere pentru acordarea ajutorului social.pdf (80,8 kB)

                                          Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii.pdf (137 kB)

                                          Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.pdf (417,7 kB)

                                          Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.pdf (1,6 MB)


 

       

        Taxe si Impozite:   Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale pentru persoane fizice.pdf (76,6 kB)

                                        Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele și taxele locale pentru persoanele juridice.pdf (31,4 kB)

                                        Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice.pdf (62,8 kB)

                                        Declarație fiscală pentru stabilirea impozituluitaxei pe teren în cazul persoanelor juridice.pdf (71,1 kB)

                                        Declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice.pdf (89,1 kB)

                                        Declarație pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor persoane juridice.pdf (65,3 kB)

                                        Declarație pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice.pdf (67,4 kB)

                                        Cerere eliberare certificat fiscal - persoane juridice.pdf (78,2 kB)

                                        Cerere eliberare certificat de producător.pdf (36,8 kB)

                                        Cerere eliberare certificat fiscal - persoane fizice.pdf (123,9 kB)

 

        

           Stare Civila:     Acte necesare pentru eliberarea sau actualizarea livretului de familie.pdf (150,6 kB)

                                    Documente necesare pentru înregistrarea nașterii copilului.pdf (45,6 kB)

                                    Eliberarea adeverinței de înhumare sau incinerare când decesul unui cetățean român s-a produs în străinătate.pdf (85,6 kB)

                                    Eliberarea adeverinței privind starea civilă în vederea încheierii căsătoriei în străninătate.pdf (86,5 kB)

                                    Eliberarea certificatelor de stare civilă.pdf (76,6 kB)

                                    Formular_pentru_obtinerea_alocatiei_de_stat_pentru_copii.pdf (114,6 kB)

                                    Formular_pentru_obtinerea_alocatiei_pentru_noi_nascuti.pdf (64 kB)

                                    Formular_pentru_obtinerea_indemnizatiei_de_nastere.pdf (1 MB)

                                    Inregistrarea căsătoriei.pdf (71,8 kB)

                                    Inregistrarea decesului.pdf (68,8 kB)

                                    Inregistrarea nașterii.pdf (72,4 kB)

                                    Inscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției.pdf (66 kB)

                                    Inscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei.pdf (66 kB)

                                    Inscrierea mențiunii de încuviințare purtare nume.pdf (81,6 kB)

                                    Inscrierea mențiunii de tăgadă a paternității.pdf (81,3 kB)


 

 

   Registrul Agricol:   cerere_adeverinta_rol_agricol.doc (22,5 kB)

                                    cerere_certificat_producator.doc (28,5 kB)

                                    cerere_inscriere_rol_agricol.doc (61,5 kB)

                                    cerere_ordin_prefect.doc (24 kB)
 


 


 

     

Legislație

LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2014, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

    LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2014, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Actualizata prin Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte...