Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Blagesti