Proiecte cu finanţare europeană

 Sansa unui nou inceput pentru tineri:    Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii

 

Modernizare drumuri de exploatare agricolă                     Dezvoltarea agroturismului si a turismului balnear    

                                                               

     

Modernizarea drumurilor comunale        Modernizarea drumurilor săteşti şi a uliţelor adiacente din satele comunei

                           

 

   Alimentarea cu apă a satelor comunei                                     Construcţia reţelei de canalizare

                            

 

Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul comunităţii locale          Extindere rețea de alimentare cu gaz

                                         

 

Construirea unei grădiniţe cu tip after school          Dotarea cu echipamente IT şi cu materiale didactice

                                                                                                  specifice a şcolilor si  grădiniţelor

                                   

 

Amenajarea unui muzeu al comunei Blagesti                              Construirea unui Cămin pentru

                                                                                                     bătrâni si persoane cu handicap

                                    

 

           Construirea unui Centru de zi                                                Construirea unei săli de sport

                    

 

  Construirea unui imobil multifuncţional pentru

Dispensar, Farmacie Umană, Farmacie Veterinară                      Amenajare parc (spaţiu verde)

               

 

 

 

 

 

Anunt selectie autoritate locala

Integrare si dezvoltare sociala in comuna Blagesti

hotararea nr.11din 15.02.2016 - proiect Integrare si dezvoltare sociala in comuna Blagesti.pdf (862988) Raportul Procedurii de selectie privind selectarea partenerilor pentru Proiect POCU.pdf (985182) Dispozitie nr. 23din 01.02.2016 privind desemnarea comisiei de selectie acord parteneriat -...

Erata prelungire termen de depunere a ofertelor

ERATA PRELUNGIRE TERMEN LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR     Prin prezenta, va comunicam faptul ca prelungim termenul pentru depunerea ofertelor privind anuntul de selectare a partenerilor pentru Proiectul POCU 2014 – 2020 “Integrare si dezvoltare sociala in comuna Blagesti”.   Date...

Elemente: 1 - 3 din 3