Program de investiţii. Proiecte susţinute din bugetul local.

Sprijinirea mediului de afaceri privat prin acordarea de facilităţi

si prin dezvoltarea de servicii publice menite sa promoveze

activitatea economica locala si atragerea de noi investiţii            Încurajarea formarii asociaţilor de producători

                                                                                                        agricoli prin acordarea de facilitaţi

 

 

                 

 

Constituirea unui parteneriat intre Autoritatea locala si ONG-uri  

care sa dezvolte proiecte de educaţie si formare antreprenorială         Promovarea comunei prin instrumente

                                                                                                              de informare a opiniei publice şi internet

                      

 

Realizarea unui sistem integrat de colectare selectiva

                       a deșeurilor solide                                                      Modernizarea iluminatului public

                            

 

Amenajarea unui punct ecologic de depozitare

        a deşeurilor menajere şi animale                                     Dezvoltarea educaţiei ecologice

                                  

 

Susţinerea implementării de metode de producţie agricolă

       compatibile cu normele de protecţie a mediului                    Campanii de informare şi conştientizare

                                                                                                            cu privire la protejarea mediului

                                 

 

Perfecţionarea managementului în administraţia publică

                 şi coerenţa actului administrativ                                      Constituirea birourilor specializate

                                                                                                      în elaborarea şi gestionarea proiectelor

                                    

 

Implementarea şi certificarea sistemelor

         de management al calităţii                                      Modernizarea si reabilitarea şcolilor

                                                                                               si a grădiniţelor existente

                             

 

Susţinerea dezvoltării activităţii societăţii civile

     care sa monitorizeze problemele sociale                     Modernizarea terenului de sport din comuna Blagesti

                                  

 

Asigurarea transparenţei actelor administrative

          ale administraţiei publice locale                                        Informatizarea administraţiei publice locale,

                                                                                                        introducerea conceptului de e-guvernare

                                 

 

Amenajarea cursurilor de apă și protejarea malurilor              Împădurirea terenurilor erodate și a zonelor

                                                                                                         expuse la alunecări de teren

                              

 

              Dotarea cu echipamente a

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență                Marcarea corespunzătoare a intersecțiilor

                                                                                                      și a trecerilor de pietoni

                                      

 

     Amenajare  trotuare pietonale                            Realizarea perdelelor forestiere de protecție