200.000 de euro pentru investitii in consolidarea exploatatiilor tinerilor fermieri instalati si a fermierilor recent instalati

200.000 de euro pentru investitii in consolidarea exploatatiilor tinerilor fermieri instalati si a fermierilor recent instalati

Tinerii fermieri vor beneficia de o noua finantare pe baza fondurilor europene, implementata prin Planul National Strategic. In acest sens, fermierii vor putea primi pana la 200.000 de euro pentru a-si dezvolta ferma. In categoria beneficiarilor intra si cei care au depasit statutul de tanar fermier.

Noua finantare pentru tinerii fermieri poarta numele de "DR-12 - Investitii in consolidarea exploatatiilor tinerilor fermieri instalati si a fermierilor recent instalati".

Beneficiari

 

In ceea ce priveste beneficiarii, acestia sunt tineri fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri in cadrul submasurii 6.1 din PNDR 2014 - 2020. De asemenea, la acestia se adauga si cei care se afla in tranzitie sau fermierii care s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin, avand varsta de pana la 45 de ani la momentul depunerii cererii de finantare. In aceasta linie de finantare nu sunt eligibile persoanele fizice.

 

In plus, fermierii vor primi finantare pentru investitiile corporale legate de: 

- constructii (noi si/sau modernizari), inclusiv spatii protejate pentru culturile agricole, cu dotarile si utilitatile necesare desfasurarii activitatii agricole si/sau facilitatile de conditionare si/sau depozitare a produselor agricole obtinute la nivel de ferma a caror capacitate se va corela cu capacitatea de productie a fermei;

 

- investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole;

 

- infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de conditionare si/sau depozitare;

 

- infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor de procesare de la nivelul de fermei, inclusiv dotarile aferente, doar ca o componenta secundara a proiectului (din punct de vedere financiar);

 

- achizitia, inclusiv prin leasing de utilaje agricole, remorci si semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricola, inclusiv cele utilizate pentru obtinerea bazei furajere) si echipamente performante, inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea ingrasamintelor si/sau a produselor de protectie a plantelor;

 

- infiintarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatatie, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;

 

- infiintarea/modernizarea facilitatilor aferente asigurarii igienei si biosecuritatii la nivel de ferma, ca si componenta secundara;

 

- echipamente si sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum si alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca si componenta secundara;

 

- utilajele si echipamente pentru producerea si/sau distribuirea furajelor ca hrana pentru animale din ferma;

 

- utilizarea solutiilor digitale pentru practicarea agriculturii de precizie;

 

- infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari, doar ca o componenta secundara a proiectului;

 

- investitii noi cat si modernizarea echipamentelor pentru irigatii la nivel de ferma doar ca o componenta secundara a proiectului;

 

- producerea si utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solara, eoliana, aerotermala, hidrotermala, geotermala etc), ca o componenta secundara a unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu, fara ca solicitantul sa aiba calitatea de prosumator;


 

Investitii in active necorporale pentru:

 

- Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;

 

- Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;

 

- Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului;

 

- Marketingul produselor obtinute, etc.

 

Tinerii fermieri si fermierii recent instalati au posibilitatea de a primi valoarea maxima a sprijinului din fonduri europene, mai exact 200.000 de euro/proiect. De asemenea, spijinul public nerambursabil va fi raportat la costurile eligibile per proiect si nu va putea depasi 80% din costurile eligibile pentru investitiile realizate de tinerii fermieri. In cazul celorlalte categorii de beneficiari se aplica 65% din costurile eligibile. 

 

Linia de finantare DR-12 are un buget de aproximativ 170 milioane de euro.