1.000 euro/ha pentru cultivatorii de usturoi

1.000 euro/ha pentru cultivatorii de usturoi

Schema de ajutor de minimis se desfasoara pe o perioada de 3 ani, respectiv 2019-2021, iar sprijinul financiar este de 1.000 euro/ha cultivat cu usturoi si se calculeaza proportional cu suprafata de pe care s-a obtinut o cantitate minima de 3000 kg/ha. Bugetul pentru anul 2019 este de 2.000.000 euro (9.300.000 lei) si se aproba anual.

 
Cererile se depun la Directiile pentru Agricultura Judetene, pana la  data de 15 mai, inclusiv, de catre urmatorii beneficiari:


-           producatori agricoli persoane fizice care detin atestat de producator;
-           producatori agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
-           producatori agricoli persoane juridice.

 

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii, cumulativ:
        a) sa detina o suprafata cultivata cu usturoi de minim 3.000 mp;
        b) sa obtina o productie de minim 3 kg usturoi/10 mp;
        c) sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu usturoi in anul de cerere.
        d) sa faca dovada productiei realizate potrivit prevederilor lit. a) si b) prin documente justificative.
 
Valorificarea productiei se face in perioada 1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv a anului de cerere. Documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care  atesta comercializarea productiei de usturoi valorificate in anul 2019, se depun la Directiile Agricole Judetene pana la data de 29 noiembrie, inclusiv.