A fost demarat programul START 2015: 120.000 de lei nerambursabili pentru orice idee de afacere !

A fost demarat programul START 2015:    120.000 de lei nerambursabili pentru orice idee de afacere !
 

 

Astăzi, 22 iunie, demarează programul START. Iată cum poţi lua 120.000 de lei nerambursabili pentru un proiect.


 

Antreprenorii, indiferent de vârstă, pot obţine o finanţare nerambursabilă de 120.000 de lei de la stat prin intermediul Programului START, depunând un proiect în perioada 22 iunie 2015 ora 10.00 – 1 iulie 2015 ora 20.00.
Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro

https://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anunt-important-lansare-program-start-2015/

Primul pas: obţine user şi parola

Pentru a putea depune proiectul, trebuie să te înregistrezi pe site cu user şi parolă, menţionând adresa de email a beneficiarului. După expirarea celor 10 zile disponibile pentru înregistrarea online a planului de afaceri, pe site-ul www.aippimm.ro va fi publicată lista proiectelor selectate pentru etapă de verificiare administrativă (proiectele ce au obţinut cel puţin 50 de puncte). Programul START beneficiază în anul 2015 de un buget de 20.000.000 de lei, iar dacă toate proiectele ar solicita ajutor maxim, banii ar ajunge pentru finanţarea unui număr de 150 de beneficiari.

Cine poate beneficia de finanţare START

De acest ajutor nerambursabil pot beneficia următoarele societăţi: - microîntreprinderi, având de la 0 până la 9 angajaţi - întreprinderi mici, având de la 10 la 49 de angajaţi - întreprinderi mijlocii, având de la 50 la 249 de angajaţi

Condiţii necesare:

- Societăţile au cel mult doi ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei. Prin urmare, societatea ce aplică pentru finanţarea nerambursabila trebuie să fie înfiinţată cel târziu în 22 Iunie 2013.

- Societăţile nu au datorii restanţe la bugetul general (la sediul social) sau bugetele locale (pentru eventualele puncte de lucru).

- Ajutorul acordat prin programul START se acordă o singură data unei societăţi, prin urmare trebuie să nu mai fi primit sprijin financiar prin intermediul acestei măsuri

- Societăţile nu au primit mai mult de 200.000 de euro drept ajutor nerambursabil în ultimele 3 exerciţii financiare

- Societatea va solicita sprijin nerambursabil pentru o activitate eligibila, iar codul CAEN este înregistrat la data depunerii Cererii de acord de principiu pentru finanţare, dar este autorizat a fi desfăşurat la data decontului (după aprobarea proiectului).

Activităţile eligibile şi neeligibile

Toate activităţile sunt permise, mai puţin următoarele:

- intermedieri financiare şi asigurări

- tranzacţii imobiliare

- activităţi juridice

- activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

- producţie sau comercializare de armament

- producţie sau comercializare de produse energetice

- pescuitul şi acvacultură

- agricultura şi procesarea produselor agricole

- sectorul carbonifer

- sprijinirea activităţilor de export.

Valoarea ajutorului nerambursabil

Programul START acordă finanţare nerambursabilă de cel mult 120.000 de lei pentru fiecare solicitant, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Sprijinul acordat nu poate reprezenta mai mult de 90% din valoarea eligibilă a proiectului, astfel încât beneficiarul finanţării trebuie să contribuie cu diferenţa de 10%. În plus, beneficiarul va trebui să acopere în întregime valoarea neeligibilă a proiectului.

Ce poţi achiziţiona prin programul START

- Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv softurile aferente

- Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice

- Autoutilitare, doar dacă sunt folosite în activitatea proprie, fără drept de a presta servicii de transport contra cost

- Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse şi servicii, software

- Echipamente IT: NU se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi, cu excepţia afacerilor de tip internet cafe sau instruire în domeniul calculatoarelor

- Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ

- Mobilier, aparatură birotică

- Realizarea unui site de prezentare a afacerii, în limită a 10.000 de lei

- Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale pentru asociatul sau administratorul societăţii solicitante, în limita a 4.500 de lei

- Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei datorat Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri

- Consultanţă pentru scrierea planului de afaceri şi implementarea proiectului, până la 4% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând o cheltuiala maximă de aproximativ 5.000 de lei.

Alte prevederi

- Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

- Bunurile achiziţionate trebuie să fie noi şi amortizate liniar.

- Prin Programul START se acordă finanţare nerambursabila o singură data.

- Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate în favoarea Finanţatorului pentru o perioadă de 4 ani (1 an de implementare + 3 ani de monitorizare).