94 500 DE LEI PENTRU DEZVOLTAREA ABILITATILOR ANTREPRENORIALE IN RANDUL TINERILOR SI FACILITAREA ACCESULUI LA FINANTARE - START – 2015

94 500 DE LEI PENTRU DEZVOLTAREA ABILITATILOR ANTREPRENORIALE IN RANDUL TINERILOR SI FACILITAREA ACCESULUI LA FINANTARE - START – 2015
 

 

94 500 DE LEI  PENTRU DEZVOLTAREA ABILITATILOR ANTREPRENORIALE IN RANDUL TINERILOR SI FACILITAREA ACCESULUI LA FINANTARE - START – 2015

Obiectivul programului START il constituie stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

1.      Solicitanti eligibili

Societatile comerciale care la momentul completarii online a planului de afaceri au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului, se incadreaza in categoria IMM-urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii), nu au mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul acestui program si nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale (atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru), iar administratorul societatii are cel putin studii medii definitivate. De asemenea, codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie eligibil (mai jos, lista de coduri NEELIGIBILE in cadrul programului)

2.      Valoare financiara nerambursabila

Suma maxima ce poate fi solicitata, nu poate depasi 94.500 lei, reprezentand maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile. Diferenta de 10%, reprezinta contributia solicitantului.

3.      Investitii:

 • Ehipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru (inclusiv software-ul aferent)
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale
 • Mijloace de transport marfa
 • Investitii in active necorporale (brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software necesar desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare)
 • Echipamente IT tehnica de calcul
 • Cursuri de instruire internationala in tehnici de export
 • Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
 • Realizare site de prezentare (maxim 10.000 lei)
 • Instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor de antreprenoriat (maxim 4.500 lei)
 • Promovare on-line (maxim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile, mai putin promovarea si consultanta)
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii si implementarea proiectului (maximum 5% din valoarea decontata – singura cheltuiala care se poate realiza inainte de semnarea contractului de finantare)

TVA-ul nu este considerat o cheltuiala eligibila, acesta fiind suportat in totalitate de catre solicitant.

Realizarea investitiilor se realizeaza in cel mult 60 de zile lucratoare la semnarea contractului de finantare si se pot depune cel mult doua cereri de plata (prima cerere, trebuie sa reprezinte minimum 50% din valoarea totala solicitata).

Modalitatea de plata a ajutorului financiar nerambursabil poate fi dupa cum urmeaza:

 • Conform principiului rambursarii, prin care in cel mult 60 de zile lucratoare se achizitioneaza bunurile dorite, urmand ca in urma unei cereri de rambursare sa se deconteze de catre Autoritatea Contractanta 90% din valoarea facturilor (fara TVA)
 • Conform mecanismului cererii de plata, prin care beneficiarul achita furnizorului contributia proprie de 10%, primeste bunurile achitate, dupa care vor primi de la OTIMMC diferenta de 90%. In acest caz, beneficiarii au obligatia ca in maximum 30 de zile de la primirea AFN sa trimita catre Autoritatea Contractanta copia OP-ului si a extrasului de cont privind virarea sumelor catre furnizorii bunurilor achizitionate.

4.      Inscriere in cadrul programului

Pentru inscrierea planului de afaceri, este necesara crearea unui cont, care va permite accesul la aplicatia on-line. Data de la care se poate realiza inscrierea on-line, se comunica pe site-ul institutiei finantatoare cu cel putin 10 zile inainte de data de incepere a procesului de inregistrare, iar transmiterea planului de afaceri va fi posibila pe o perioada de 10 zile calendaristice de la demararea programului, incepand cu ora 10:00 a primei zile de inscrieri, pana la ora 20:00 a ultimei zile de inscrieri.

Dupa finalizarea perioadei de inscriere online, solicitantii sunt oblicat ca in termen de 10 zile lucratoare, sa transmita fizic documentele de justificare, care vor sta la baza evaluarii proiectelor.

5.      Evaluarea proiectelor

Aceasta se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:

Etapa I:

 • Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii documentelor (se verifica daca toate cheltuielile propuse spre finantare sunt eligibile, existenta tuturor documentelor solicitate prin intermediul Procedurii de implementare a programului, eligibilitatea codului CAEN pentru care se solicita finantarea si concordanta cu investitia vizata)

Etapa a II-a:

 • Verificarea punctajului – punctajul se calculeaza in mod automat de catre aplicatia online, pe parcursul completarii planului de afaceri. Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte. In cazul in care exista doua sau mai multe proiecte depuse cu punctaj egal, departajarea acestora se va realiza in functie de:
  • Numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului
  • Numarul locurilor de munca existente la data inscrierii on-line
  • Achizitia de IT, software, echipamente tehnologice
  • Activitatea pentru care se acceseaza programul
  • Activitatea de comert on-line
  • Activitatea de comercializare la export
  • Curs de antreprenoriat
  • Numarul de inregistrare, conform principiului “primul venit, primul servit”

La finalul perioadei de inregistrare, vor fi acceptate la finantare proiectele cu cele mai bune punctaje, in limita bugetului disponibil.

6.      STATUS: pregatire deschidere 2015. Data estimata de lansare: APRILIE 2015

7.      Constituirea dosarului de finantare, implementare si monitorizare

Constituirea dosarului de finantare:

 • Elaborarea planului de afaceri
 • Incarcarea acestuia pe platforma online
 • Intocmirea cererii de finantare (Anexa 3)
 • Intocmirea dosarului de participare

Implementarea proiectului:

 • Stabilirea procedurilor aplicabile in cadrul programului de finantare
 • Intocmirea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile
 • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie
 • Desemnarea castigatorului/ilor si intocmirea raportului privind procedura de achizitie
 • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractul/ele de furnizare incheiate
 • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare/plata
 • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realozarea sumelor ramase pe alte linii bugetare
 • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus
 • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare
 • Depunerea cererii de rambursare/plata
 • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante
 • Monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse de la nivelul fiecarui departament in implementarea proiectului

Monitorizarea/finalizarea proiectului:

 • Vizite in teritoriu
 • Verificari suplimentare
 • Asistenta Post-Contractare pentru un interval de 3 ani (conform Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii)

8.      Documente utile

 Ghidul-solicitantului-2015-START.doc (204288)

 Coduri-CAEN-neeligibile-START.docx (43138)

Model-plan-de-afaceri-2014-START.doc (545280)