Ajutoare nerambursabile de la stat pentru microintreprinderi si firme mici si mijlocii in luna aprilie

Ajutoare nerambursabile de la stat pentru microintreprinderi si firme mici si mijlocii in luna aprilie

Ajutoare nerambursabile de la stat pentru microintreprinderi si firme mici si mijlocii

in luna aprilie

 

Banii vor putea fi folositi de catre intreprinzatori exclusiv in investitii pentru initierea si dezvoltarea afacerii.

 

 1. Programul "Comert" 2016

Prin aceasta schema, IMM-urile beneficiare primesc, pentru investitii, un ajutor nerambursabil de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (fara TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei (aproape 30.000 de euro) pentru fiecare beneficiar. Restul de 10% trebuie suportat de firma beneficiara, ca aport propriu la investitie.

Schema de ajutor de minimis gestionata de Directia Politici Antreprenoriale a Ministerului Economiei, urmareste sa sprijine operatorii economici, societatile si societatile cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici.

Prin Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, firmele beneficiare primesc, pentru investitii, un ajutor nerambursabil de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (fara TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei (aproape 30.000 de euro) pentru fiecare beneficiar.
Restul de 10% trebuie suportat de firma beneficiara, ca aport propriu la investitie.
Astfel, la un ajutor financiar maxim, cu intensitatea cea mai mare, investitia totala va trebuie sa ajunga la 150.000 de lei (aproximativ 33.300 de euro), din care contributia proprie a firmei sa fie 15.000 de lei (circa 3.300 de euro).

Prin schemele de ajutor de minimis de la Guvern, antreprenorii trebuie sa faca cheltuilile cu resurse proprii, dupa care statul le ramburseaza investitia, in limita ajutorului de minimis accesat.

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de investitii in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul Directiei Politici Antreprenoriale.

Cine poate accesa banii de la stat

Intreprinderile mici si mijlocii care vor sa acceseze Programul Comert trebuie sa indeplineasca o serie de conditii cumulative, printre care mentionam:

- au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii  si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;

- au capital social integral privat;

- nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati  care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati  nu pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.

- nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

- au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

- nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;


In ce pot firmele sa investeasca ajutorul de la stat:

- achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet cafe, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)

- achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;

- achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;

- achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

- achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;

- achizitionarea de electro si motostivuitoare;

- investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

- achizitionarea de mobilier, birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma), conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

- achizitionarea de autoutilitare .

- realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului nerambursabil;

- achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

- achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;

- specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

- consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (maximum 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta, dar nu mai mult de 5.769 lei).

 

grila-evaluare-comert2016.doc (40960)
procedura-comert-2016.doc (164864)
 

 

2.     Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti

Prin acest program, persoanele care nu au mai facut pana acum afaceri de niciun fel, isi vor putea deschide o societate cu raspunedere limitata debutanta (SRL-D) si, in baza unui plan de afaceri, vor putea obtine un ajutor financiar nerambursabil de pana la 45.245 lei/ beneficiar. Si in anul 2016 intensitatea finantarii nerambursabile va fi de 50%. Aceasta inseamna ca un antreprenor debutant va putea obtine pana la circa 10.000 de euro finantare de la stat, insa omul de afaceri va trebui sa puna si el inca pe atat, din surse proprii, pentru investitia in afacere.  Beneficiarii pot, insa, sa obtina credit bancar pentru asigurarea cofinantarii de 50%.

Directia Politici Antreprenoriale sustine ca prin cooptarea unei banci partenere se va facilita accesul microintreprinderilor la credite garantate de stat - una dintre componentele programului, cealalta fiind acordarea efectiva de granturi de pana a 10.000 de euro.

Dovada capacitatii de finantare/cofinantare a proiectului va fi prezentata la  sediul Oficiului teritorial pentru IMM-uri (OITIMMC) la momentul semnarii contractului de finantare de catre  parti.

In anul 2016, bugetul alocat schemei de ajutor de minims SRL-D este de  22.700.000 lei. Ministerul Economiei estimeaza ca anul acesta va ajuta cu granturi 501 microintreprinderi in Programul SRL-D.

Cine va putea lua banii

Prin Programul SRL-D se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata debutanta (SRL-D).

Firma beneficiara trebuie sa fi fost infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati.

Antreprenorii beneficiari trebuie sa fie la prima afacere. Aceasta inseamna ca vor fi exclusi de la finantare cei care au mai avut firme sau au derulat activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata (PFA), precum si cei care au sau au avut parti sociale sau actiuni la alte companii.

Firma beneficiara trebuie sa aiba in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).

Ce pot cumpara intreprinzatorii debutanti cu banii de la stat

Viitorii oameni de afaceri vor putea investi ajutorul nerambursabil de pana la 10.000 de euro de la stat intr-o serie intreaga de active, cum ar fi:

 • Terenuri pentru realizarea de constructii/ amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea; achizitionarea de terenuri fara constructie/amenajare efectuate in cadrul proiectului nu reprezinta cheltuiala eligibila in Program; amenajararea pe terenuri  inchiriate /concesionate  pentru realizarea activitatilor proiectului reprezinta cheltuiala eligibila numai pentru realizarea activitatilor sportive, recreative si distractive;
 • Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
 • Mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea,
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, echipamente IT si tehnica de calcul,
 • Autoutilitare,
 • Instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de productie/servicii/comert;
 • brevete de inventie,  design industrial, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente si software, etc.);
 • realizarea unui site (maximum 10.000 lei) - pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajtorului nerambursabil.
 • Materii prime, marfuri.

Beneficiarii vor fi obligati sa asigure bunurile achizitionate prin Program in favoarea OTIMMC, impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre administratorul programului.

 

grilapropusadebutanti.doc (48640)
procedura-srld.doc (206848)
 

3.  Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM.

Pentru acest program, in anu 2016 Guvernul a alocat un buget total de 500.000 de lei.

Programul ofera femeilor antreprenor un ajutor financiar de maximum 50.000 de lei, reprezentand 90% din investitii. Femeile trebuie sa vina cu restul de 10%. In program se pot inscrie, in baza unor planuri de afaceri, IMM-uri detinute de femei sau care au printre asociati si femei.