Ajutor de minimis pentru sectorul apicol - 2020

Ajutor de minimis pentru sectorul apicol - 2020

Urmare a prevederilor HG nr.716/27.08.2020 privind aprobarea schemei de ,,Ajutor de

minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate

in perioada martie - mai 2020 asupra sectorului apicol, va comunicam cele mai importante

prevederi ale acesteia:

- pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevazut de prezenta hotarare,

intreprinderile/intreprinderile unice trebuie sa indeplineasca cumulativ criteriile de

eligibilitate (sa aiba familii de albine inscrise in baza, de date nationala apicola la data

de 1 martie2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor,

gestionat de Agentia Nationala  pentru Zootehnie si sa aiba familii de albine

inregistrate/autoirzate la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor

judeteana);

- Sprijinul financiar reprezentand ajutor de minimis se acorda beneficiarilor pentru

compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie - mai 2020 asupra sectorului apicol, in cuantum de 25 lei/familia de albine;

- Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi

unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul

exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente;

- Beneficiarii depun la Directia pentru agricultura judeteana cererea (conform model anexa l) insotita de urmatoarele documente:

*          copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie e BI/CI al/a reprezentantului legal;

*          copie a atestatului de producator in cazul beneficiarilor persoane fizice;

*          copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului/registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea in cazul persoanelor juridice precum si o copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica;

*          dovada cont activ banca/trezorerie;

*          copia documentului de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara, eliberat de catre directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv e municipiului Bucuresti, pe a carei raza teritoriala se desfasoara permanent activitatea stupinei;

 

            Cererea insotita de celelalte documente mentionate mai sus poate fi transmisa la directia

pentru agricultura judeteana si prin fax sau posta sau in format electronic prin e-mail:

dadr@dadrbacau.ro;  dadr.bc.@madr.ro .

            Termenul final de depunere a cererilor si documentelor insotitoare prevazute, este data de 15 septembrie 2020.

            Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la secretariatul Directiei pentru Agricultura Judeteana Bacau, la telefon: 0234-576419.

Anexa 1 Cerere 2020.docx (105812)