Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - 2021

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - 2021

Vă informăm că de la 1 noiembrie 2021 va intra în vigoare Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Primăria comunei Blagesti, prin Compartimentul de Asistență Socială, primește solicitări pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a stimulentelor pentru energie în sezonul rece 2021 – 2022.

Ambele ajutoare materiale sunt acordate în baza prevederilor Legii nr. 226 / 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, completată cu Hotărârea nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței lunar va fi acordat pentru sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022 și următoarele.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

Termenul pentru depunere este data de 20 a fiecărei luni, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (de exemplu, până pe 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie).

Pentru solicitările primite după aceasta dată se va pierde o lună de la plată (de exemplu, dacă se depune în perioada 21 – 30 noiembrie, dreptul se stabilește cu luna decembrie).

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

CONDIŢIILE DE ACORDARE:

 1. Limitele de venituri:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinței cu agent termic în sistem centralizat:

– 0 – 1.386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2.053 lei pentru persoana singură

Compensația se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcție de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinței cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

– 0 – 1.386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2.053 lei pentru persoana singură

Compensația se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate!

De exemplu, o familie cu cinci membri și venituri de 199 lei / persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale va beneficia de 10 lei (suplimentul pentru energie termică) + 10 lei (suplimentul pentru gaze naturale) + 30 lei (suplimentul pentru energie electrică) = 40 lei, la care se adaugă ajutorul pentru încălzirea locuinței în procent de 100% din consumul propriu de energie termică utilizat.

 1. Cererea și declarația pe proprie răspundere, însoţite de actele doveditoare privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă, se depun la sediul Direcţiei de Asistență Socială Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, în intervalul orar 8.30 – 12.30, în zilele de luni şi marţi, respectiv 12.00 – 16.00 în ziua de joi.

Nu vor fi luate în calcul la stabilirea venitului total al familiei:

– sumele provenite din acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;

– sumele provenite din acordarea alocaţiei de stat pentru copii;

– bugetul personal complementar și prestațiile sociale prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

– bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri socio-economice dezavantajate ori din învățământul profesional;

– stimulentul educaţional;

– sprijinul financiar acordat elevilor beneficiari ai programului „Bani de liceu”;

– veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;

– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere a unor bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinței nu se acordă.

Dacă însă bunul existent este dat în folosință unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obținute ca urmare a valorificării acestor bunuri.

Pentru persoanele care nu au venituri este necesară o adeverință de venituri eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Locale.

 

Precizări amănunțite:

Cuantum:

0 – 200 lei ....................... 320 lei/lună

200,1 – 320 ...................... 288 lei/lună

320,1 – 440 ...................... 256 lei/lună

440,1 – 560 ...................... 224 lei/lună

560,1 – 680 ...................... 192 lei/lună

680,1 – 920 ...................... 160 lei/lună

920,1 – 1040 .................... 128 lei/lună

1040,1 – 1160 ................... 96 lei/lună

1160,1 – 1280 ................... 64 lei/lună

1280,1 – 1386 .................. 32 lei/lună

 

ACTE NECESARE:

 1. Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala – de la Primarie;
 2. Adeverinta de rol – de la Registru Agricol;
 3. Copie buletine sot-sotie si copii peste 14 ani;
 4. Copie certificate de nastere pentru copiii sub 14 ani;
 5. Copie certificat de casatorie – daca este cazul;
 6. Copie certificat de deces – daca este cazul;
 7. Adeverinta elev/student – pentru cei care beneficiaza de burse;
 8. Adeverinta de salariat – cu venitul NET din luna anterioara depunerii cererii;
 9. Cupoane de pensie/somaj – daca este cazul;
 10. Hotarare de divort si incredintare minori – daca este cazul;
 11. Pentru cei care detin autoturisme: copie dupa cartea de identitate, din care sa reiese anul fabricatiei;
 12. Adeverinta de la FISC pentru persoanele de peste 18 ani care nu realizeaza venituri;
 13. Dosar cu sina;

IMPORTANT: Pentru acordarea suplimentului la energia electrica, persoanele care sunt titulari ai contractelor de energie electrica, sa aduca la dosar ultima factura.

 

cerere_ajutor_incalzire_2021.pdf (1512255)