Ajutorul pentru incalzirea locuintei - 2017

Ajutorul pentru incalzirea locuintei - 2017

 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru sezonul rece 01 Noiembrie 2017 - 31 Martie 2018 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Cine beneficiaza de ajutor pentru incalzire ?

Ajutorul lunar pentru energie termica se va acorda doar in stiuatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 1,572  ISR in cazul familiilor si  2,164  ISR in cazul persoanei singure. Avand in vedere ca, in momentul de fata, valoarea ISR este de 500 lei, venitul net trebuie sa fie de maxim 786 lei in cazul familiilor si de maxim 1082 lei in cazul persoanei singure.

ISR - Indicatorul Social de Referinta

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Pentru acordarea ajutorului cu ENERGIE TERMICĂ limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.
Pentru acordarea ajutorului in cazul incalzirii cu GAZE NATURALE, LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI limita maxima a venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Nu beneficiaza de ajutor pentru incalzire 

Nu vor beneficia de ajutoare cei care beneficiaza deja de tarif social in conditiile prevazute de Ordinul ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici.


Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire:

 •     cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei (formulare tip);
 •     copii după actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte/ buletin de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi);
 •     adeverinţă de la asociaţia de proprietari/ locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrişi în cartea de imobil şi sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţei;
 •     acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţa de imobilul pentru care solicită ajutorul: proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte  funciară), chiriaş (contract de închiriere), împuternicit (împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere);
 •     acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă), cupoane de pensii, cupoane de indemnizaţii pentru creşterea copilului până la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizaţii cu caracter permanent, cupoane de alocaţii de stat pentru copii, respectiv alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare
 •     acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale
 •     declaraţie privind alte venituri realizate.

        Persoanele care vor sa beneficieze de ajutorul de incalzire pentru aceasta iarna trebuie sa depuna formularele de cerere si o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei pana la sfarsitul lunii octombrie, potrivit unui act normativ publicat vineri in Monitorul Oficial. Pe perioada sezonului rece, ajutoarele de incalzire vor fi acordate persoanelor cu venituri de pana la 786 lei pe membru de familie, in cazul familiilor, respectiv celor cu venituri de cel mult 1.082 lei, in cazul persoanelor singure.
Conform OG nr. 70/2011, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.     Formularul de cerere si declaratia pe propria raspundere se vor completa dupa un model stabilit prin normele de aplicare a ordonantei, care vor fi elaborate pana, cel tarziu, la inceputul lunii urmatoare. Aceste documente vor fi puse la dispozitia consumatorilor pana, cel tarziu, la debutul lunii octombrie.
Ulterior, pana la finalul lunii noiembrie, consumatorii vor fi instiintati daca beneficiaza sau nu de ajutorul pentru incalzirea locuintei.
Conform actului normativ, dispozitiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform noului act normativ, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei va fi acordat persoanelor a caror venit net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 786 lei in cazul familiilor si 1.082 lei in cazul persoanei singure.

 • Astfel, din bugetul de stat, compensarea reprezentand ajutorul de incalzire se acorda dupa cum urmeaza:
  • in proportie de 90%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 155 lei;
  • in proportie de 80%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 155,1 lei si 210 lei;
  • in proportie de 70%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 210,1 lei si 260 lei;
  • in proportie de 60%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 260,1 lei si 310 lei;
  • in proportie de 50%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 310,1 lei si 355 lei;
  • in proportie de 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 355,1 lei si 425 lei;
  • in proportie de 30%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 425,1 lei si 480 lei.
  • in proportie de 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 480,1 lei si 540 lei.
  • in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 540,1 lei si 615 lei.
  • in proportie de 5%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 615,1 lei si 786 lei.

Persoanele care nu mentioneaza corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, asa cum sunt acestea trecute in formularul de cerere a ajutorului de incalzire, risca o amenda de la 200 la 1000 de lei.

Dosarele se primesc in cea de-a doua jumatate a lunii octombrie 2017.

cerere ajutor incalzire .pdf (1051607)
LISTA BUNURI CE POT DUCE LA EXCLUDEREA AJUTORULUI.docx (14874)