Anunț de intenție elaborare PUZ

Anunț de intenție elaborare PUZ

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI

 

Data anunţului: 25.05.2022

 

 

INTENŢIE DE ELABORARE

 

PLAN URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE PARC EOLIAN 0,45 MW, COM. BLĂGEȘTI, SAT BLĂGEȘTI, JUD. BACĂU – CONSTRUIRE REȚEA DE DESCĂRCARE ENERGIE ELECTRICĂ 20 KV IN PUNCT DE CONEXIUNE, CONSTRUIREA DRUMURILOR DE ACCES DIN DRUMUL DE EXPLOATARE, CONSTRUIRE PLATFORME MACARA, MODERNIZARE DRUMURI, ORGANIZARE DE ȘANTIER”

 

 

Argumentare: este necesară reglementarea terenului cu numărul cadastral 62089în vederea construirii unui parc eolian, respectiv schimbarea funcțiunii terenului din zonă teren agricol în extravilan în zonă pentru rețele tehnico-edilitare și construcții aferente în vederea realizării obiectivelor propuse

Iniţiator: S.C. WPN S.R.L.

 PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI        |

  privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal „CONSTRUIRE PARC EOLIAN 0,45 MW, COM. BLĂGEȘTI, SAT BLĂGEȘTI, JUD. BACĂU – CONSTRUIRE REȚEA DE DESCĂRCARE ENERGIE ELECTRICĂ 20 KV IN PUNCT DE CONEXIUNE, CONSTRUIREA DRUMURILOR DE ACCES DIN DRUMUL DE EXPLOATARE, CONSTRUIRE PLATFORME MACARA, MODERNIZARE DRUMURI, ORGANIZARE DE ȘANTIER”                                                              

în perioada 25.05.2022 - 02.06.2022

                              

                                               

 Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:              

Oprea Gheorghe-Daniel – Arhitect-șef

 adresa: str. Aleea Școlii, nr. 1, sat Blăgești, com. Blăgești, jud. Bacău, 

 telefon 0234.268.010, e-mail primaria_blagesti@yahoo.com

 Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.                                                                 

 Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe pagina de internet    

 www.primaria-blagesti.net începând cu data de 08.06.2022, 7 zile            

 Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

 - publicare anunț  / informare și consultare / 25.05.2022 – 02.06.2022 

 - notificare în scris proprietari teren / informare / 26.05.2022 – 03.06.2022

 - publicare pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net şi la sediul

 Primăriei Blăgești a rezultatelor informării şi consultării, a observaţiilor

 şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea / informare / 08.06.2022

 - informare în scris a proprietarilor ale căror imobile sunt direct afectate

 de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile

 primite şi răspunsul argumentat la acestea / informare / 08.06.2022

                            (metoda/scopul/perioada)