Anunt Drum expres Bacau - Piatra Neamt

Anunt Drum expres Bacau - Piatra Neamt

    Pentru investitia "Drum expres Bacau - Piatra Neamt", in perioada 19.09.2022-14.10.2022, pe teritoriile UAT-urilor Saucesti, Beresti-Bistrita, Itesti, Racova si Blagesti se vor realiza investigatii arheologice inclusiv pe terenuri aflate in proprietate privata.

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, cap. IV, art. 16: (1) "Detinatorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentatiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finala sau a documentatiilor topo-cadastrale, dupa caz, dupa o prealabila si obligatorie instiintare efectuata de catre expropriator, sunt obligati sa permita accesul pentru efectuarea masuratorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricaror operatiuni necesare studiului de fezabilitate, precum si a studiilor de teren arheologice".

    De asemenea, in conformitate cu prevederile HG nr. 53 din 2011 - Norme de aplicare  a Legii 255/2010: "(3) In vederea efectuarii activitatilor prevazute la alin. (1) si (2), instiintarea efectuata de expropriator se face printr-un anunt afisat la sediul consiliului local al UAT-ului, ce va cuprinde cel putin amplasamentul lucrarii si calendarul referitor la datele in care se va permite accesul pentru activitatile respective".

    In consecinta, in conformitate cu prevederile legislative, va rugam sa permiteti accesul utilajelor pentru efectuarea investigatiilor arheologice conform planului anexat.