Anunt licitatie pajisti

Anunt licitatie pajisti
Judetul Bacau
Primaria comunei Blagesti
Nr. 3492 din 20.04.2017
 
    UAT comuna Blagesti, cu sediul la adresa Primaria Blagesti, str. Primariei, nr. 516, sat Blagesti, comuna Blagesti, jud. Bacau, c.p. 607065, anunta organizarea unei licitatii publice in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor permanente aflate in domeniul privat al UAT comuna Blagesti. 
    Durata inchirierii: 10 ani.
    Caietul de sarcini se obtine contracost de la sediul UAT Blagesti.
    Data si ora limita depunere oferta: 05.05.2017, ora 09.45.
    Data si ora deschiderii ofertelor: 05.05.2017, ora 10.00.
Durata pentru care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor: 90 de zile.
    Adresa la care se vor depune ofertele si se pot obtine informatii suplimentare despre organizarea licitatiei (caiet de sarcini, garantii, etc.): Primaria comunei Blagesti, str. Primariei, nr. 516, com. Blagesti, jud. Bacau.
 
 
             PRIMAR,
LAURENTIU MUNTEANU
                                                                      COMP. ACHIZITII PUBLICE
                                                                    CORBU ARTHUR ALEXANDRU