ANUNȚ PRIVIND DISTRIBUIREA MĂȘTILOR DE UNICĂ FOLOSINŢĂ

ANUNȚ PRIVIND DISTRIBUIREA MĂȘTILOR DE UNICĂ FOLOSINŢĂ

În baza O.U.G. nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, se acordă măști de protecție pentru fiecare persoană încadrată în următoarele categorii de beneficiari:

 

            a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

            b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

            d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            Pensionarii care la data de 01.06.2020, aveau pensia de 704 lei/lună, în prezent pensie de 800 lei/lună, ridică măștile cu carte de identitate si cupon de pensie.

 

            Măștile se distribuie la SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI BLĂGEȘTI, DE LUNI PÂNA VINERI, ÎNTRE ORELE 8,30-14,00.