ANUNŢ privind obligativitatea declarării foselor septice

ANUNŢ privind obligativitatea declarării foselor septice

Primăria comunei Blăgeşti vă aduce la cunoștință faptul că prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.

Astfel, persoanele fizice şi juridice au obligatia de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.

 

Drept urmare, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care au pe proprietăţi astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (bazine de colectare - cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună, la Primăria comunei Blăgeşti, o cerere/declaraţie până la data de 30 octombrie 2022.

Formularul tipizat  se găseşte aici   sau la sediul primariei Blagesti.

 

Declaratia se  completeaza si se depune la sediul Primăriei Blăgeşti. Precizăm că legislaţia prevede amenzi între 5.000 lei şi 10.000 lei în cazul în care nu se va depune această declaraţie.

PRECIZĂRI DIN HOTĂRÂREA nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

  • Construcţia sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului şi să se asigure protejarea sănătăţii umane. Aceste sisteme pot include instalaţii prefabricate standardizate şi/sau construcţii.
    (2)Instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016.
  • (3)Bazinele vidanjabile etanşe sau sistemele de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate doar cu respectarea indicaţiilor tehnice de montare şi utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalaţiei.
  • Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epurare
  • Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată de vidanjare.

Obligaţia se aplică atât sistemelor existente în gospodării cât şi în cazul celor care urmează să fie construite.

  • HOTĂRÂRE NR. 714 DIN 26 MAI 2022

model-cerere-fose-septice.docx (19155)