Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Unitatea Administrativ Teritorială Blăgești titular al proiectului “Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău”, propus a fi amplasat în comuna Blăgești, satele: Buda, Blăgești, Valea lui Ion, Țîrdenii Mari și Poiana Negustorului, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.

Proiectul decizieii de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, cod 600266, mun. Bacău, în zilele de luni până joi, lucrătoare, între orele 8-16 şi vinery între orele  8 - 14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 11.10.2017.

 

Publicat astazi, 04.10.2017