Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

CONSILIUL LOCAL BLĂGEȘTI

Nr. 6694 din 29.08.2019

UAT Comuna Blăgești, titular al proiectului “Reabilitare și modernizare drumuri comunale: drum Străjeru – Primărie, str. Primăriei”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reabilitare și modernizare drumuri comunale: drum Străjeru – Primărie, str. Primăriei”, propus a fi amplasat în Blăgești, str. Primăriei.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele între orele 8 – 16 și vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

PRIMAR,

MUNTEANU LAURENȚIU