ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

        SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, titular al proiectului "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau: ca este necesara evaluarea impactului asupra mediului si necesita evaluarea adecvata si nu este necesara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

        Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, din municipiul Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri, intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: https://apmbc.anpm.ro.

        Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

        Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bacau, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Decizia etapei de incadrare.PDF (1491256)