Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

Unitatea Administrativ Teritorială Blăgești anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău”, propus a fi amplasat în comuna Blăgești, satul Buda, str. George Chirilă; satul Blăgești, str. Gârla Veche; satul Valea lui Ion, str. Pârăul Podului și Secundară 9.1; satul Țîrdenii Mari, str. Cantonului și satul Poiana Negustorului, str. Principală, județul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, mun. Bacău, în zilele lucrătoare, între orele 8-14 şi la sediul Primăriei comunei Blăgești, str. Primăriei nr. 516, Blăgești, în zilele în zilele lucrătoare, între orele 8-14, precum și pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, mun. Bacău.

Unitatea Administrativ Teritorială Blăgești anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău”, propus a fi amplasat în comuna Blăgești, satul Buda, str. George Chirilă; satul Blăgești, str. Gârla Veche; satul Valea lui Ion, str. Pârăul Podului și Secundară 9.1; satul Țîrdenii Mari, str. Cantonului și satul Poiana Negustorului, str. Principală, județul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, mun. Bacău, în zilele lucrătoare, între orele 8-14 şi la sediul Primăriei comunei Blăgești, str. Primăriei nr. 516, Blăgești, în zilele în zilele lucrătoare, între orele 8-14, precum și pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, mun. Bacău.

 

Publicat astazi, 02.10.2017