Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL LOCAL BLĂGEȘTI

Nr. 4893 din 19.06.2019

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    UAT Comuna Blăgești anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare și modernizare drumuri comunale: drum Străjeru – Primărie, str. Primăriei”, propus a fi amplasat în comuna Blăgești, sat Blăgești, strada Primăriei, județul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 şi la sediul UAT Comuna Blăgești, sat Blăgești, com. Blăgești, str. Primăriei, nr. 516, jud. Bacău, în zilele lucrătoare, între orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

 

 

PRIMAR,

MUNTEANU LAURENȚIU

ANEXA 5G_completat.pdf (108847)