ANUNT PUG

ANUNT PUG

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI

Compartiment Urbanism

sat Blăgești, com. Blăgești, str. Primăriei, nr. 516,

jud. Bacău, cod 607065,

tel.: 0234.268.010, fax: 0234.268.030,

website: www.primaria-blagesti.net,

 e-mail: primaria_blagesti@yahoo.com

Nr. 112 din 16.05.2017

 

CONSILIUL LOCAL BLĂGEȘTI

 

Nr. ____ din 16.05.2017

 

 

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile HGR 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, art. 9, informăm publicul  asupra iniţierii procesului de elaborare a planului „PLAN URBANISTIC GENERAL al UAT Comuna Blăgești” și a regulamentului local de urbanism aferent, a realizării primei versiuni a acestora și declanșării etapei de încadrare în procedura evaluării de mediu.

Prima versiune a planului este disponibilă spre consultare, la sediul Primăriei Blăgești, Compartiment Urbanism, la adresa: sat Blăgești, comuna Blăgești, str. Aleea Școlii nr. 1, jud. Bacău, între orele 08:00 – 10:00, de luni până vineri.

Prezentul anunț va fi postat pe pagina de internet www.primaria-blagesti.net și publicat în cotidianul Desteptarea de două ori, la interval de 3 zile calendaristice.

Publicul poate formula în scris comentarii şi propuneri privind prima versiune a planului sau programului propus şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului pe care le trimite la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, Bacău, str. Oituz nr. 23, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția ultimului anunț în ziar.

 

 

Cu stimă,

 

 

 

PRIMAR,

MUNTEANU LAURENȚIU

Compartiment Urbanism

Consilier, ing. Oprea Gheorghe-Daniel


 

 

Anunt PUG.docx (19101)

 

Publicat astazi, 16.05.2017