Anunt - Rezultat interviu

Anunt - Rezultat interviu

Anunt privind rezultatul interviului la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru patru functii publice de executie din Compartimentul Asistenta Sociala, Compartimentul Achizitii Publice si Birou Politia Locala ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti

Anunt rezultat interviu_nov_2019.PDF (243819)

Publicat astazi, 27.11.2019

Ora, 14.40