Anunt - rezultate finale

Anunt - rezultate finale

Anunt privind rezultatele finale la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru patru functii publice de executie din Compartimentul Asistenta Sociala, Compartimentul Achizitii Publice si Birou Politia Locala ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blagesti

Anunt rezulate finale concurs promovare_nov_2019.PDF (245699)

Publicat astazi, 28.11.2019

Ora, 11.00