Anunt

Anunt

Anunt privind rezultatul final al examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute de catre personalul contractual din cadrul Compartimentelor Administrarea Domeniului Public si Privat si Registrul Agricol si Cadastru, organizat in data de 22.10.2018 

Anunt_rezultat_final_promovare_PC_ADPP_RAC.PDF (226989)

Publicat astazi, 23.10.2018