Anunt

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol si Cadastru

Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Registru Agricol si Cadastru, in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

1_Anunt concurs consilier debutant_2019.PDF (569913)
2_Bibliografie concurs consilier debutant_2019.PDF (379027)
3_Atributiile postului consilier debutant_2019.PDF (432877)
4_Formular de inscriere.docx (21926)
5_Declaratie pe propria raspundere.doc (184596)
6_Model_CV_European.doc (38400)
7_Adeverinta de vechime.docx (14456)

 

Publicat astazi, 21.01.2019