Anunt

Anunt

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul Stare Civila

Anunt rezultat proba scrisa.PDF (180503)

Publicat astazi, 19.04.2019    -    Ora 12.30