Anunt

Anunt privind rezultatul final la examenul de promovare intr-o funcție cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Deservire

5_Anunt_rezultat final examen promovare _Comp_Deservire.docx (14796)

Publicat astazi, 14.09.2020

Ora, 13.00